Ocak 11, 2013

2012 ANKOS Yıllık Çalıştayı Nevşehir, Ürgüp’te Yapıldı

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Yıllık Çalıştayı, 28 Haziran – 01 Temmuz 2012 tarihleri arasında Nevşehir, Ürgüp’te yapıldı. ANKOS Çalışanlarının bir araya geldiği çalıştay, ANKOS Başkanı […]
Ocak 11, 2013

ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı Gerçekleşti…

ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı, 16 – 17 Kasım 2012 tarihlerinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Ankara’da yapıldı. ANKOS’un kurucuları arasında yer alan […]
Ocak 11, 2013

YÖK Başkanı ÇETİNSAYA Ziyaret Edildi…

2012 ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri toplantısının çok özel bir davetli konuşmacısı vardı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA kendisine yapılan daveti olumlu […]
Temmuz 31, 2011

SELL Ülkeleri Açık Erişim Raporları Kitabı

SELL (Southern European Libraries Link) konsorsiyumunun aktiviteleri ile bağlantılı olarak; 13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde İspanya’nın Granada şehrinde Güney Avrupa Ülkeleri’ndeki (İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan ve […]
Temmuz 31, 2011

11. ANKOS Yıllık Toplantısı Muğla Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi…

Elektronik yayıncılık alanında dünya çapında faaliyet gösteren yayıncı ve aracı firmalar ile üniversite ve araştırma kütüphaneleri arasında köprü vazifesi gören ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’un kuruluşundan […]
Temmuz 31, 2011

ANKOS: A Successful 11th Annual Conference

ANKOS’un da üyesi olduğu, bilimsel bilginin paylaşımı ve bilgi toplulukları arasında iletişimi sağlama amacıyla faaliyet gösteren bir organizasyon olan UKSG (United Kingdom Serials Group)’nin iki haftada […]