ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı Gerçekleşti…
Ocak 11, 2013
ANKOS Personel Değişim Programı
Ocak 11, 2013

2012 ANKOS Yıllık Çalıştayı Nevşehir, Ürgüp’te Yapıldı

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Yıllık Çalıştayı, 28 Haziran – 01 Temmuz 2012 tarihleri arasında Nevşehir, Ürgüp’te yapıldı. ANKOS Çalışanlarının bir araya geldiği çalıştay, ANKOS Başkanı Ertuğrul ÇİMEN’in (Kadir Has Üniversitesi) ANKOS’un büyüme stratejisi ve 2013 yıllık toplantı formatının nasıl olabileceği konularında bilgiler verdiği açılış konuşması ile başladı.

Uluslararası mesleki toplantı ve etkinliklerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı çalıştayda; ANKOS Başkanı Ertuğrul ÇİMEN (Kadir Has Üniversitesi) katılınan Southern European Libraries Link (SELL) toplantısında dikkat çeken konuları, İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi) katıldığı The International Association of Technological University Libraries (IATUL) konferansına ilişkin bilgileri, Ata TÜRKFİDANI (Yaşar Üniversitesi) Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında gittiği Göttingen Üniversitesi deneyimlerini ve Tuba Akbaytürk ÇANAK (Koç Üniversitesi) ziyaret ettiği Stanford Üniversitesi ile ilgili izlenimlerini aktardı.

Sami ÇUKADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi) “Konsorsiyuma Katılım Süreci ve Pazarlığa Etkileri” başlıklı sunumunda; kurumların veri tabanlarına abonelik konusunda kararlarını çok geç bildirdiklerini, bu durumun da pazarlık sürecini etkilediğini ifade ederek, veri tabanlarına katılım süreci ile ilgili bir ANKOS takvimi oluşturulması gerekliliği üzerinde durdu.

“Veri Tabanı Yazışmalarının Arşivlenmesi ve Yazışma Kuralları” konulu bir sunum yapan Çağatay GEZER (Akdeniz Üniversitesi), Veri Tabanı Sorumlularının yaptıkları duyurularda uyması gereken kurallara ve bu yazışmaların arşivlenmesinin önemine vurgu yaptı. Daha sonra; Emre Hasan AKBAYRAK (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) “VTS Sorumlulukları”, Mustafa Kemal ÇELEBİ (Çukurova Üniversitesi) ise “VTS-Üye İlişkileri” konularında bilgi verdiler.

Derya SOĞUKSU (Koç Üniversitesi) “ERM Pratik Çalışma: Veritabanları Lisans Anlaşması, Ödeme Durumları, Kullanım İstatistikleri, Tek Yetki Belgesi” konulu sunumunda, Veri Tabanı Sorumluları tarafından ANKOS – E-Kaynak Yönetim Sistemi’ne yapılan veri girişlerinden ve bu verilerin istatistik almadaki öneminden bahsetti.

Grup çalışmalarının da yapıldığı çalıştayda; ANKOS Çalışanlarının farklı gruplara dağılımı yapılarak; “ANKOS Takvimi”, “Veritabanları 2013 Pazarlık Süreci”, “ANKOS FTE Çalışması, Yeni Konsorsiyum Modelleri”, “Personel Değişimi ve İşbirliği”, “Halkla İlişkiler, Web Sayfası ve Sosyal Medya” ve “ANKOS Dernek Olarak Neler Yapabilir” konularında tüm çalışanların düşünceleri alındı ve bu düşünceler Grup yöneticileri tarafından tüm katılımcılarla paylaşıldı.

30 Haziran Cumartesi Günü, Master Training International bünyesinde çalışan Zehra ÇALIŞAL tarafından “Stres Yönetimi” konusunda verilen eğitimin ardından; ANKOS Çalışma Grupları kendi aralarında bir araya gelerek; mevcut durumlarını, gelecek ile ilgili planlarını konuştular ve ANKOS Yönetim Kurulu’na çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler.

Çalıştayın son oturumunda; “Son 3 yılda kütüphanecilik dünyasına damgasını vuran 3 gelişme nedir?” ve “Gelecek 3 yılda kütüphanecilik dünyasına damgasını vuracak 3 gelişme ne olacaktır?” konu başlıklarında katılımcıların düşüncelerini paylaştığı workshop çalışmasının ardından, ANKOS Başkanı Ertuğrul ÇİMEN kapanış konuşmasında yeni çalışma gruplarına duyulan ihtiyaçtan söz etti.

Çalıştay programının müze incelemeleri kapsamında; Göreme Açık Hava Müzesi ve Hacıbektaş Veli Müzesi ziyaret edildi.