ANKOS Personel Değişim Programları 2012 yılından bu yana devam etmektedir. Bu programlar, ANKOS’un sadece elektronik kaynaklar alanında bir pazarlık yürütücü olmamasının ve Türk üniversite kütüphaneciliğini ve kütüphanecilerini bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında desteklemeyi ve yakınlaştırmayı da misyon edinmesinin bir uzantısıdır.

Program her yıl farklı bir kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının artırılması ve programa ev sahipliği yapacak şehir ve kurumların çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

Program Tarihi ve Süresi

Programın başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili web sitesinde ve mesleki duyuru listelerinde duyurulacaktır. Programın ayrıntıları gene bu duyuruda yer alacaktır.

Katılımcılarda Aranan Özellikler

  • ANKOS üyesi bir üniversite kütüphanesinde görevli olmak;
  • Bilgi ve Belge Yönetimi ya da diğer bir 4 yıllık bölüm mezunu olmak;
  • Meslekte 5 yılı doldurmamış olmak;

Ayrıca katılımcının yöneticisinden programa katılım için izin ve mali destek almış olması beklenmektedir.

Başvuru Süreci

Başvuru süreleri program duyurularından öğrenilebilir. Başvuru için her programa ait sayfada yer alan formun doldurulması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular ANKOS Yönetim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Programa katılımı uygun bulunan kişi ve kişilerin isimleri ANKOS e-posta listesinde duyurulacaktır. Asıl liste haricinde yeteri kadar yedek katılımcı belirlenerek, katılamayan başvuru sahiplerinin yerine yedek listeden ilerlenecektir.

Programın Tamamlanması

Katılımcıların program sonrasında, programla ilgili izlenimlerini ve program kapsamında edindikleri bilgileri derleyecekleri bir raporu ANKOS Yönetim Kuruluna iletmeleri istenmektedir.

Programa Ait Masraflar

Programa ait tüm bireysel masraflar katılımcılar ve katılımcıların kurumları tarafından karşılanacaktar.

İletişim

APDP hakkında daha fazla bilgi almak için eposta ile bizimle iletişim kurabilirsiniz: kits@ankos.gen.tr