Kasım 30, 2007

KBART (Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) Çalışma Grubu Raporu

NISO ve UKSG tarafından ortak oluşturulan KBART (Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, Open Url ve Link çözümleyiciler ile ilgili karşılaşılan sorunlar, çözüm […]