Cost-sharing models: experience of the Anatolian University Libraries Consortium Sami Cuhadar, Ertugrul Cimen. The Journal of Academic Librarianship, Volume 45, Issue 3, May 2019, Pages 252-261


1.SAĞLIKTA BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
22-23 Kasım 2018, İstanbul


A Success Story of an Academic Library Consortium: ANKOS

Ertugrul Cimen, Tuba Akbayturk Canak, Sami Cukadar. 7th International Conference on Emerging Global Trends in University Library Development (Library Connect 2018) Bildiriler Kitabı (24-37 ss.).Astana, 2018.


KITS: a National System for Document Supply in Turkey

Ertugrul Cimen, Ayhan Tuglu, Mehmet Manyas, Sema Celikbas, Zeki Celikbas.


Interlending & Document Supply,  Volume 38, Issue 1, January – March 2010

Patterns of e-journal use within the Anatolian University Library Consortium
Bülent Karasözen, Ayhan Kaygusuz and Hacer (Batı) Özen
Serials – 20(1), March 2007


Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma
Bülent Karasözen, Burcu Umut Zan ve Doğan Atılgan
Türk Kütüphaneciliği 24, 2 (2010), 235-257


Portrait of a Consortium: ANKOS (Anatolian University Libraries Consortium)
Phyllis Erdogan and Bülent Karasözen
The Journal of Academic Librarianship, July 2009, Volume 35, Number 4, pages 377–385


Institutional Repository Movement in Turkey 
Akbayrak, Emre Hasan and Bayram, Özlem and Coşkun, Cem and Holt, İlkay and Karasözen, Bülent and Tonta, Yaşar
2006. In Open Scholarship 2006: New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK), 18-20 October.


Kurumsal Arşiv Yaratma 
Karasözen, Bülent and Holt, İlkay and Coşkun, Cem and Bayram, Özlem
2006. In ANKOS 6. Yıllık Toplantısı, Çanakkale (Turkey), 2-4 June 2006


University Libraries in Turkey
Bülent Karasözen, Doğan Atılgan
Serials 16 (2003) S. 187-190


The Impact of ANKOS: Consortium Development in Turkey
Bulent Karasozen and Jane Ann Lindley


IFLA Key Issues for e-Resource Collection Development: AGuide for Libraries


Web Tasarımı İlkeleri: Ankos Web Sayfası Değerlendirmesi
Yusuf YALÇIN, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Otomasyon Hizmetleri Birimi Sorumlusu

Bahadır AYDINONAT, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Otomasyon Hizmetleri Birimi


Consortial Usage of Electronic Journals in Turkey
Bülent Karasözen, Former ANKOS chairman, Middle East Technical University, Department of Mathematics & Institute of Applied Mathematics


Üniversite Kütüphanecilerinin Gelecek İle İlgili Düşünceleri: 2025’de Yükseköğrenim
Dr. David J. Staley, Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey Goldberg Merkezi Kara J. Malenfant, ACRL Bilimsel İletişim ve Devlet İlişkileri Uzmanı


E-Kaynaklar Yönetimi El Kitabı – UKSG

Kullanım İstatistikleri ve Online davranış (2)
Angela CONYERS, Uzman Araştırma Üyesi, Evidence Base, Birmingham City Universites


Yeni Başlayanlar İçin Firmalarla Çalışma Rehberi
Joseph THOMAS, Koleksiyon Geliştirme Sorumlusu, East Carolina Üniversitesi


Abonelik İptali İş Akışı
Trina HOLLOWAY, Aksesyon/Süreli Yayınlar Kütüphanecisi, Georgia State Üniversitesi Hukuk Koleji Kütüphanesi


COUNTER: Güncel Gelişmeler ve Planlar
Peter T. SHEPHERD, Proje Yöneticisi, COUNTER


KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar
Hazırlayan: NISO/UKSG KBART Çalışma Grubu


e-Dergi arşivleme çözümleri hakkıda pratik bir rehber
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN, ANKOS Başkanı


ANKOS 5. Yıllık Toplantısı, 16-18 Haziran 2005 Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN, ANKOS Başkanı


4. Uluslararası ANKOS Yıllık Toplantısı, 13-14 Haziran 2004
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN, ANKOS Başkanı


ANKOS ve Satıcı Firmalarla İlişkileri
Phyllis L.Erdoğan ve Bülent Karasözen


ANKOS: Türkiye’de Konsorsiyum Gelişimi
Bülent Karasözen ve Jane Ann Lindley


Turkish National Site License (TRNSL)
Jane Ann Lindley
The Journal for the Serials Community, vol. 16, no. 2, p.187-190, July 01, 2003, Linking options


Kütüphane Hizmetlerinde İşbirliği ve Ortaklıklar: ANKOS
Bülent Karasözen, (2002) “Kurumsal Arşivler”, Elektronik Veritabanları Kullanım İstatistikleri”, Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2002, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu


Türkiye’deki Konsorsiyumların Kütüphanelerde Satın Alma Üzerine Etkisi
Tuba Akbaytürk, Türk Kütüphaneciliği Dergisi vol. 17 no. 3 (2003): sayfa 247-262


Cooperation and Partnerships in Library Services: ANKOS
Bülent Karasözen, “Usage Statistics of Electronic Databases”, “Organisational Archives”, Syposium on the Research Libraries in the Light of Electronic Developments, 24-26 Oct., 2002, Abant İzzet Baysal Üniversity, Bolu


Bilgiye Erişimde Yeni Ufuklar: Elektronik Erişim-Elsevier Science Direct Örneği
Bülent Karasözen ve Çiğdem Özbağ (ODTÜ)
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi Mayıs 2001


1. ANKOS Eğitim Toplantısı, 13-14 Eylül 2001, Sabancı Üniversitesi
Türk Kütüphaneciliği 15, 3 (2001)