Başkan

İsmail ÇETİNKAYA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi


ismailcetinkaya@isparta.edu.tr

Yazman

Perihan SEMERCİ

Kocaeli Üniversitesi


psemerci@kocaeli.edu.tr

Üye

Tuna CAN

Ankara Üniversitesi


tcan@ankara.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ

Marmara Üniversitesi


gussun.gunes@marmara.edu.tr

Üye

Muhammet KIZIL

Artvin Çoruh Üniversitesi


muhammetkizil@artvin.edu.tr

Üye

Nihat NACAR

Çukurova Üniversitesi


nnacar@cu.edu.tr

Sayman

Onur BUĞAN

Doğuş Üniversitesi


obugan@dogus.edu.tr