DOAJ web sitesi artık Türkçe!
Temmuz 31, 2011
11. ANKOS Yıllık Toplantısı Muğla Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi…
Temmuz 31, 2011

ANKOS: A Successful 11th Annual Conference


ANKOS’un da üyesi olduğu, bilimsel bilginin paylaşımı ve bilgi toplulukları arasında iletişimi sağlama amacıyla faaliyet gösteren bir organizasyon olan UKSG (United Kingdom Serials Group)’nin iki haftada bir yayınlanan bülteni Seials-eNews’in Ağustos sayısında ANKOS’a da yer verilmiştir. Makalede ANKOS’un kuruluşundan günümüze gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere değinilmiştir. Türkiye’nin küresel bilgi ağından en iyi ve maliyeti en düşük seviyede fayda sağlıyor olmasında ANKOS’un büyük rolü olduğu vurgulanmıştır.

Dünyada da önemli bir organizasyon konumunda olan ANKOS’un 2011 yılında başarıyla gerçekleştirmiş olduğu 11. Yıllık Toplantısı’ndan da söz edilen makaleye aşağıdaki bağlantı ile erişilebilir:

http://www.ringgold.com/UKSG/si_pd.cfm?AC=1957&Pid=10&Zid=6392&issueno=251