Küresel krize karşı yapılmış her türlü destek için tüm yayıncı paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.