Küresel krize karşı yapılmış her türlü destek için tüm yayıncı paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Değişen Kullanıcı Gereksinimleri Doğrultusunda Referans Kütüphaneciliğinin Akademik Kütüphanelerdeki Yeri ve Önemi Webinarı Brill Online Journals Collection Webinarı ANKOS ile Cambridge University Press Arasında İmzalanan Oku & Yayımla Anlaşmasının İçeriğinin Detayları Webinarı Zamana Yenik Düşen Kitap ve Belgelerin Cilt ve Restorasyonu Webinarı Süreli Yayınların Bilim ve Kültür Dünyasındaki Yeri Webinarı