11. ANKOS Yıllık Toplantısı Muğla Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi…
Temmuz 31, 2011
YÖK Başkanı ÇETİNSAYA Ziyaret Edildi…
Ocak 11, 2013

SELL Ülkeleri Açık Erişim Raporları Kitabı


SELL (Southern European Libraries Link) konsorsiyumunun aktiviteleri ile bağlantılı olarak; 13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde İspanya’nın Granada şehrinde Güney Avrupa Ülkeleri’ndeki (İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye) Açık Erişim Paydaşlarını (yayın editörleri, kütüphaneciler, kurum yetkilileri, bilgi yönetimi bölüm başkanları, yazarlar, vb.) temsil etmek amacıyla bir araya gelen delegelerin katıldığı “Open Access to Science Information: Policies for the development of OA in Southern Europe” isimli seminerde; Güney Avrupa’da Açık Erişim politikalarını geliştirmeye yönelik öneriler ve Güney Avrupa’da Açık Erişimi geliştirmeye yönelik eylem planlarının yer aldığı “Alhambra Deklarasyonu” yayınlanmıştır.

Alhambra Deklarasyonunda yer alan eylem planlarından biri olan “Güney Avrupa Ülke Raporlarının tek bir kaynakta yayımlanarak, paylaşılması” düşüncesinin uygulamaya geçirilmesi sonucu; Güney Avrupa Ülke Raporlarının yer aldığı kitap, İspanya’nın editörlüğünde hazırlanarak, “Open access in Southern European Countries” (SELL Ülkeleri Açık Erişim Raporları) ismiyle kullanıma sunulmuştur.

Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. Yaşar Tonta, Gültekin Gürdal, İlkay Holt ve Ata Türkfidanı’nın katıldığı bu seminerde; “2010 Açık Erişim Türkiye Raporu”nun sunumu yapılmış ve bu rapora söz konusu kitabın 8. bölümünde “Open access in Tukey” başlığı altında yer verilmiştir.

Türkiye dışında İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Yunanistan’ın Açık Erişim Ülke raporlarının yer aldığı; Açık Erişim konusunda Avrupa’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında güncel verileri içeren “Open access in Southern European Countries” isimli kitaba aşağıdaki link aracılığıyla erişebilirsiniz:

http://aquabrowser.iyte.edu.tr/?hreciid=|library%2fm%2fiyte|ocn688604718

SELL üyesi Güney Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırıcı ve önümüzdeki dönem hedeflerini ortaya koyan Alhambra Deklarasyonu’nun Türkçe ve İngilizce metinlerine de aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

elhamraacikerisimdeklarasyonu2010.pdf

alhambradeclaration2010.pdf

“2010 Açık Erişim Türkiye Raporu” nu hazırlayan ANKOS Başkanı Gültekin Gürdal, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu Üyeleri Ata Türkfidanı ve Aynur Moral ile hazırlanmasında katkıda bulunan başta Ankara Üniversitesi’nden Sayın Prof Dr. Doğan ATILGAN Hocamız ve ODTÜ Kütüphanesi Uzmanları’ndan Burcu Umut ZAN olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.