YÖK Başkanı ÇETİNSAYA Ziyaret Edildi…
Ocak 11, 2013
2012 ANKOS Yıllık Çalıştayı Nevşehir, Ürgüp’te Yapıldı
Ocak 11, 2013

ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı Gerçekleşti…

ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı, 16 – 17 Kasım 2012 tarihlerinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Ankara’da yapıldı. ANKOS’un kurucuları arasında yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde, ilk defa ANKOS toplantılarından birinin gerçekleştirilmiş olması açısından ayrı bir önem taşıyan toplantı, ev sahibi kurumun Kütüphane Müdürü David E. THORNTON’un Türkçe yaptığı konuşma ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından, davetli konuşmacı ANKOS Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN yaptığı sunumda; ANKOS’un kısa tarihçesi, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, konsorsiyumun gelecek dönemde üstlenmesi gereken yeni görevler ve bilimsel iletişimde yaşanan devrim hakkında bilgiler verdi.

Toplantının birinci oturumunda; Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (ANKOS YK Üyesi), “Konsorsiyumu Yeniden Düşünmek” başlıklı sunumunda iş dünyasında ve kütüphanecilikte konsorsiyumun kelime anlamı, konsorsiyumla birlikte öne çıkan kavramlar, ANKOS kapsamında başarılanlar, birliktelik ve senkronize hareket edebilme becerisinin önemi/gerekliliği, dünyadaki farklı konsorsiyum yapıları, konsorsiyum kapsamında üyeler, firmalar ve ANKOS’un yapması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunarak, “Konsorsiyum güçtür” sloganı ile sözlerini tamamladı.

İkinci oturumda; Ertuğrul ÇİMEN (ANKOS Başkanı) 2012 yılı faaliyetleri, devam eden projeler, ANKOS tarafından verilen destekler ve 2013 hedefleri hakkında bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu. Ardından, İlkay HOLT (ANKOS YK Üyesi) ANKOS Derneğinin 2012 yılı finansman raporunu ANKOS Üyeleri ile paylaştı. Oturumun sonunda; ANKOS 2013 Yıllık Toplantısının formatı ile ilgili yapılacak değişiklikler ve toplantı formatına uygun hazırlanacak içerik hakkında bilgiler veren Cevat GÜVEN (ANKOS YK Üyesi), toplantıda firmalara ve ANKOS üyelerine sağlanacak olanakları anlattı.

Üçüncü oturumda; Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK’ın (ANKOS YK Üyesi), ANKOS’un temsil edildiği uluslararası toplantılar ve bu toplantılarda ANKOS tarafından yapılan sunumlar hakkında bilgiler vermesinin ardından, Sami ÇUKADAR (ANKOS YK Üyesi) ANKOS’un ulusal ve uluslararası işbirlikleri, üyesi olduğu uluslararası organizasyonları, ANKOS’un bu organizasyonlara üye olmasının gerekçeleri ve bu üyelikler sayesinde elde ettiği avantajları dile getirdi.

Dördüncü oturumda; Kütüphane/Bilgi Merkezi Yöneticileri toplantısında bir ilk gerçekleştirilerek, eğitim verildi. Doç. Dr. Merih TANGÜ (Eğitim Danışmanı, Sinerji Eğitim ve Danışmanlık) tarafından verilen “İşbirliğine Dayalı İlişki Yönetimi” başlıklı eğitim, interaktif ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleşti. TANGÜ’nün sözlerine “Toplam bir buçuk saatlik bir eğitim, umarım sıkılmazsınız” ifadesi ile başlamasına karşın, eğitimin sonunda katılımcılar zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıkarını belirttiler.

İlk gün gerçekleştirilen toplantı programının sonunda; Burcu TANRIKULU (Fakülte Kütüphanecisi, Referans Hizmetleri) tarafından İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin tanıtımı yapıldı ve ardından kütüphane turu gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci günü, ANKOS Çalışma Gruplarının sunumlarının yer aldığı beşinci oturumda; ANKOS İşbirliği Çalışma Grubu adına sunum yapan Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi) “Akademik Kütüphaneler Personel Değişim Programı (ALEP)” isimli sunumunda, ağırlıklı olarak 2012 yılında ilk kez pilot uygulama olarak başlatılan Personel Değişim Programı ve yaklaşık altı yıldır yürütülen KITS uygulaması hakkında bilgiler vererek, gelecekle ilgili hedefleri açıkladı. Lisans Anlaşmaları Çalışma Grubu adına sunum yapan Ata TÜRKFİDANI (Yaşar Üniversitesi); grubun 2012 yılı faaliyetleri, lisans anlaşmaları kapsamında ANKOS’un, üyelerin ve firmaların sorumlulukları, anlaşmaların olmazsa olmazları ve anlaşmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda açıklayıcı bilgiler verdi. Kullanım İstatistikleri Çalışma Grubu adına sunum yapan Derya SOĞUKSU (Koç Üniversitesi); ANKOS ERM modülü, kullanıcı istatistiklerinin değerlendirme yolları ve süreçlerini anlatarak, istatistiklerin pazarlıklara etkileri konusuna vurgu yaptı. Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu adına sunum yapan Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü); grubun faaliyetleri, ülkemizde açık erişim konusunda yapılan çalışmalar, OpenAIREplus projesi, MedoaNet projesi, Dirctory of Open Access Journals (DOAJ) hakkında bilgiler verdi.

Toplantının altıncı oturumunda; katılımcıların soruları doğrultusunda ANKOS YK üyeleri tarafından projeler, süreçler ve hedefler anlatıldı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. İsmail ÇETİNKAYA (ANKOS YK Üyesi) tarafından kamu kurumlarında ödeme süreçleri ve KDV uygulamaları konusunda verilen detaylı bilgiler büyük ilgi gördü.

Toplantının son oturumu olan Genel değerlendirme oturumunda; ağırlıklı olarak, YÖK Kanun taslağı konusunda bir grup yönetici tarafından hazırlanan görüşler değerlendirildi ve Kütüphane / Bilgi Merkezi yöneticilerinin ortak görüşü olarak YÖK Başkanlığı’na iletilmesi kararı alındı.

Toplantının ardından ANKOS Yönetim Kurulu, 2012 KDDB toplantısının başarılı bir şekilde tamamlanması için işbirliği ve üstün gayret gösteren ANKOS Halkla İlişkiler Grubu üyelerine ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdür Yardımcısı Ebru KAYA başta olmak üzere, Kütüphane pesoneli Güzide ÜLKER ÖZEN, Süreyya ŞAFAK YURDAKUL, Burcu TANRIKULU, Tarık DURNA ile toplantının sunuculuğunu üstlenen ODTÜ kütüphanesi personeli İdil AKER’e teşekkürlerini iletti.