Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimini sağlamak amacıyla Ankos yayıncılar ile kütüphaneler arasında bir köprü görevi sağlamaktadır.

Abone olunan veya satın alınan e-kitapların, veritabanlarının rasyonel gelişimini göz önüne alarak, konsorsiyuma katılan kurumların kullanıcılarının eğitimsel ve araştırmaya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla kaynağın alımı gibi konularda üyeler arasında ortak politika birliğinin sağlanmasına çalışmaktadır.

Tüm bunları yerine getirirken, Telif hakları, lisans anlaşmaları ve dünyadaki diğer konsorsiyumlar konusunda yurt içi ve yurt dışında uygun enstitü ve organizasyonlarla işbirliği yapmakta ve paydaşlarının yasal haklarını güvence altına almaktadır.

ICOLC (International coalition of Library Consortia) üyesi olan Ankos, ICOLC prosedür ve uygulamalarını benimsemiştir.

  • ANKOS, yerel ve yabancı aracı firmaları, yayıncıları ve veritabanı sağlayıcılarını Konsorsiyum ve üye kütüphaneleri ile birlikte çalışmaya davet eder. Çalıştığımız kurumlardan aldığımız destek ve yapılan işbirliği, ANKOS’un gelişimini ve dinamik yapısını sürdürebilmesi açısından önem taşımaktadır.
  • ANKOS aracı firmaların, yayıncıların ve veritabanı sağlayıcılarının bilgilendirme ve eğitim amacı ile üye kütüphanelerle doğrudan etkileşimini teşvik etmektedir. Bununla beraber, Türk üniversite kütüphanelerine ANKOS konsorsiyum fiyatıyla sunulan ürünlerin tanıtılması istekleri ve bu ürünlerin denemeye açılması teklifleri Yayıncı Başvuru Formu aracılığıyla doğrudan ANKOS Merkezi’ne yapılmalıdır.
  • ANKOS yıllık toplantılarında, üye kütüphanelerin ulusal katılımcılarına tanıtım amaçlı sunumlar yapılmasına imkan tanınmaktadır. ANKOS ayrıca bölgesel düzeyde de bu sunumların yapılmasını organize edebilir.
  • Aracı firmalar, yayıncılar ve veritabanı sağlayıcıları tarafından “ANKOS konsorsiyum fiyatı” olarak verilen her teklif, Web sayfamızda yer alan Yayıncı Başvuru Formu doldurularak doğrudan ANKOS Merkezi’ne sunulmalıdır.
  • Fiyat pazarlıkları  ANKOS Yönetim Kurulu ile yürütülür. Yönetim Kurulu daha sonra kabul edilebilir fiyat tekliflerini, yorumlarını almak ve mutabakata varmak üzere ANKOS üyelerine ulaştıracaktır. Bu prosedürün uygulanmaması halinde, ne ANKOS ne de üye kütüphaneler fiyat teklifini yasal ve ANKOS konsorsiyum anlaşma teklifi olarak tanımayacaklardır.
  • ANKOS, yıllık toplantılarına, çalıştaylarına ve eğitim materyallerinin hazırlanmasına destek sağlayan sponsorlarına derinden müteşekkirdir. Bu bağlamda, iş etiği çerçevesinde amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmede bizlerle yakın işbirliği içinde olan yerel ofis temsilcilerinin desteklerini de takdir etmektedir.
  • ANKOS, sponsor firmaların ürünlerini ilgili katılımcılara sergileyebilmeleri ya da tanıtabilmeleri için, toplantı yaptığı yerlerde kolay iletişim ve paylaşım imkanı sunmanın yanında uygun yerleşim alanı sağlamak üzere elinden geleni yapacaktır.
  • ANKOS ayrıca yıllık toplantıları sırasında, toplantı öncesinde duyurulan ücret tablosuna uygun olarak, her bir sponsorun ilgili katılımcılara ayrı zamanlarda ya da paralel oturumlar biçiminde sunumlarını yapmalarına fırsat vermek üzere zaman ayıracak ve uygun toplantı yeri tahsis edecektir.
  • Bu yönergeye ait tüm sorular yanıtlanmak üzere ANKOS Merkezi’ne yönlendirilmelidir.