LİSANS ANLAŞMALARI GRUBU

Muhammet KIZIL, Koordinatör(Artvin Çoruh Üniversitesi)
Ece TUFANYAZICI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Osman SOYKAN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Canan YILMAZ (Anadalu Üniversitesi)
İlknur ERŞEN AYDIN (Hacettepe Üniversitesi)

Mail adresi: lag@ankos.org.tr

ANKOS üyesi kurumların abone olmayı planladıkları elektronik bilgi kaynaklarının lisans anlaşmalarını Türk Ulusal Site Lisansı (TRNSL) ile uyumlu hale getirmek ve dünyada lisans anlaşmaları ile ilgili gelişmeleri izleyerek ANKOS üyeleri yararına kullanmak amacıyla kurulmuştur ve çalışmalarını bu yönde yürütmektedir.

HALKLA İLİŞKİLER GRUBU

Tuna CAN, Koordinatör (Ankara Üniversitesi)
Nurgül KILIÇ (Ankara Üniversitesi)
Ayşen BİNEN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Nilay YALKAN YÖNDEM (Özyeğin Üniversitesi)

Mail adresi: pr@ankos.org.tr

ANKOS’un yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamak, güçlü ve olumlu bir kurum imajı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Halka İlişkiler grubu ,ayrıca Ankos üyeleri arasında iletişimi güçlendirmek, ANKOS toplantı, Konferans ve çalıştay organizasyonlarını yapmak, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarını takip etmek gibi çalışmalar yürütmektedir.

KULLANICI İSTATİSTİKLERİ GRUBU

İsmail ÇETİNKAYA, Koordinatör (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
Gülsüm KATIRCI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Damla YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

Mail adresi: icg@ankos.org.tr

ANKOS üyesi kurumlarla ilgili sayısal veriler ve abone olunan veritabanları ile ilgili kullanım bilgilerini toplamak; bu bilgilere dayanarak fayda/maliyet analizleri yapmak, böylelikle ANKOS’un çalışmalarını yaparken ve hedeflerini belirlerken doğru verilerle hareket etmesini sağlamak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİVLER GRUBU

Onur BUĞAN, Koordinatör (Doğuş Üniversitesi)
Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mail adresi: oa@ankos.org.tr

2006 yılında kurulan Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu, bu alanda Türkiye’de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS-bilgi profesyoneli-araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliği içinde çalışmak, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu’nun (AEKA) misyonunu oluşturmak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Grubun amacı; dünyada ve Türkiye’de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin üye kurumları bilgilendirmek, konsorsiyum olarak üye kurumların Açık Erişim hareketini özümsemelerini ve yararlanmalarını sağlamak, açık erişimi, kendi kurumları içerisinde yayma ve uygulama fırsatları oluşturmak, konu ile ilgili kurumların kendi arşivlerini oluşturmaları için yöntem göstermek, çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliği yapmak, eğitici ve yardımcı dokümanları ANKOS web sitesinde bulundurmak, bunların güncel ve güvenilir olmasını sağlamaktır.

İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Nihat NACAR (Çukurova Üniversitesi)
Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Filiz Ekingen Flores Mamondi (Boğaziçi Üniversitesi)

Mail adresi: kits@ankos.org.tr

Ulusal kaynak paylaşımı konusunda çalışmalar yaparak bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ulusal düzeyde bir kaynak paylaşım yönergesi hazırlamak, ANKOS Personel Değişim Programını hazırlamak , üniversitelerin kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmek amacıyla yazılan KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi) uygulamasının yönetimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

AKADEMİ ÇALIŞMA GRUBU

Emre Hasan AKBAYRAK (Atılım Üniversitesi)

Mail adresi: akademi@ankos.org.tr

Bu grubun amacı bilgi hizmetleri alanında çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu grubun gerçekleştireceği sürekli eğitim programları sayesinde bilgi hizmetleri alanında çalışanların ulusal ve uluslararası rekabet ortamında bir adım öne çıkabilmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

ANKOS E-KİTAP ÇALIŞMA GRUBU

Dr. Ebru KAYA (Bilkent Üniversitesi)
Mehmet MANYAS (Kadir Has Üniversitesi)
Tuna CAN (Ankara Üniversitesi)
Muhammet KIZIL (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Mail adresi: ebook@ankos.org.tr

Yaşanan pandemi süreci ile beraber ANKOS üye kurumlarının artan elektronik bilgi kaynağı ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; e-kitap konusunda Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili yayınevlerinin koleksiyon ve erişim modellerini inceleyerek üyeler için uygun abonelik ya da satınalma modelleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

ANKOS VERİTABANI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU

Muhammet KIZIL, Koordinatör (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Emre Hasan AKBAYRAK (Atılım Üniversitesi)
Emel Fatma BAYRAKERİ (Anadolu Üniversitesi)

Mail adresi: db@ankos.org.tr

ANKOS kapsamında olmayan yurt içinden ve yurt dışından gelen yeni ürün tekliflerinin değerlendirmesini yapmak; bu amaçla ilgili tarafların ihtiyaç duyacağı yönlendirmeler, ön araştırmalar ve değerlendirme süreçlerini yürütmektedir.