LİSANS ANLAŞMALARI GRUBU

Mine KESKİN, Koordinatör (Kırıkkale Üniversitesi)
Ece TUFANYAZICI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Osman SOYKAN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
İlknur ERŞEN AYDIN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Mail adresi: lag@ankos.org.tr

ANKOS üyesi kurumların abone olmayı planladıkları elektronik bilgi kaynaklarının lisans anlaşmalarını Türk Ulusal Site Lisansı (TRNSL) ile uyumlu hale getirmek ve dünyada lisans anlaşmaları ile ilgili gelişmeleri izleyerek ANKOS üyeleri yararına kullanmak amacıyla kurulmuştur ve çalışmalarını bu yönde yürütmektedir.

HALKLA İLİŞKİLER GRUBU

İsmail ÇETİNKAYA, Koordinatör (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
Nurgül KILIÇ (Ankara Üniversitesi)
Ayşen BİNEN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Nilay YALKAN YÖNDEM (Özyeğin Üniversitesi)

Mail adresi: pr@ankos.org.tr

ANKOS’un yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamak, güçlü ve olumlu bir kurum imajı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Halka İlişkiler grubu ,ayrıca Ankos üyeleri arasında iletişimi güçlendirmek, ANKOS toplantı, Konferans ve çalıştay organizasyonlarını yapmak, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarını takip etmek gibi çalışmalar yürütmektedir.

İSTATİSTİK ÇALIŞMA GRUBU

Hanife Gül BOZKURT, Koordinatör (Adnan Menderes Üniversitesi)
Gülsüm KATIRCI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Damla YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

Mail adresi: icg@ankos.org.tr

ANKOS üyesi kurumlarla ilgili sayısal veriler ve abone olunan veritabanları ile ilgili kullanım bilgilerini toplamak; bu bilgilere dayanarak fayda/maliyet analizleri yapmak, böylelikle ANKOS’un çalışmalarını yaparken ve hedeflerini belirlerken doğru verilerle hareket etmesini sağlamak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Mustafa SERİN Koordinatör (Maltepe  Üniversitesi)
Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Filiz Ekingen Flores Mamondi (Boğaziçi Üniversitesi)
Bahadır BARUT (Sabancı Üniversitesi)

Mail adresi: kits@ankos.org.tr

Ulusal kaynak paylaşımı konusunda çalışmalar yaparak bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ulusal düzeyde bir kaynak paylaşım yönergesi hazırlamak, ANKOS Personel Değişim Programını hazırlamak , üniversitelerin kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmek amacıyla yazılan KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi) uygulamasının yönetimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

AKADEMİ ÇALIŞMA GRUBU

Hanife Gül BOZKURT, Koordinatör (Adnan Menderes Üniversitesi)
Emine Hatun GÜR (Boğaziçi Üniversitesi)

Mail adresi: akademi@ankos.org.tr

Bu grubun amacı bilgi hizmetleri alanında çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu grubun gerçekleştireceği sürekli eğitim programları sayesinde bilgi hizmetleri alanında çalışanların ulusal ve uluslararası rekabet ortamında bir adım öne çıkabilmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

VERİTABANI DEĞERLENDİRME GRUBU

Ayça AYDEMİR MAZLUMOĞLU, Koordinatör (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi)
Emel Fatma BAYRAKERİ (Anadolu Üniversitesi)
Bahar ERKAN TURGUT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Mail adresi: db@ankos.org.tr

ANKOS kapsamında olmayan yurt içinden ve yurt dışından gelen yeni ürün tekliflerinin değerlendirmesini yapmak; bu amaçla ilgili tarafların ihtiyaç duyacağı yönlendirmeler, ön araştırmalar ve değerlendirme süreçlerini yürütmektedir.

DANIŞMA GRUBU

İsmail ÇETİNKAYA, Koordinatör (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
Ertuğrul ÇİMEN (MEF Üniversitesi)
Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Dr. Sami ÇUHADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Fatma Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (Koç Üniversitesi)

Mail adresi: danisma@ankos.org.tr

ANKOS Derneği işbirliği ile yapılacak uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine ve konsorsiyum tecrübesinin aktarılmasına katkı sağlamak.