Dernek Tüzüğünün 5. Maddesinde belirtildiği üzere “Üniversite kütüphanesi ve bilgi merkezlerinde aktif olarak yöneticilik görevinde bulunan daire başkanları, müdürler ve direktörler Yönetim Kurulunun onayı ile derneğe üye olabilirler”.

Derneğe üye olmak isteyenler dernek tüzüğünü inceleyerek, üyelik formunu doldurmalı, imzalamalı ve giriş aidatını dernek hesabına yatırmalıdır. Daha sonra üyelik formu, banka dekontu ve 2 resim ile birlikte dernek merkezine elden veya posta ile iletmelidir.

Dernek Aidat Hesabı:

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU (ANKOS) DERNEĞi
Akbank, Unkapanı Şubesi
Şube kodu: 50
Hesap No: 0095109
IBAN: TR44 0004 6000 5088 8000 0951 09

Üyelik Aidatı:
a) Giriş Aidatı: Giriş aidatı 50 TL’dir ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk başvuruda alınır.
b) Üye Aidatı: Yıllık 30 TL’dir.

Dernek Adresi:

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Derneği
DAP Yapı İ Ofis Merkez Mah. Kağıthane Cad. No:3 Ofis No: 58
Kağıthane -İstanbul