ANKOS 12. Yıllık Toplantısı Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi…
Ocak 11, 2013
ANKOSLink: Daha Çok Katılım, Daha Çok Paylaşım
Mayıs 21, 2013

ANKOS ÇATISI YENİDEN OLUŞTURULDU…

Kütüphane Yöneticileri; 18 – 20 Aralık 2011 tarihlerinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde Çeşme Pırıl Otel’de gerçekleştirilen, “Üniversite Kütüphaneleri için Akademik Elektronik Kaynak Seçimi, Yönetimi, Paylaşımı ve Yeni Trendler” isimli toplantıda bir araya geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜDEN’in kurumsallaşmaya vurgu yaptığı açılış konuşmasının ardından, ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL söz aldı.

Açılış konuşmalarının ardından; Handan UĞUR (İstanbul Teknik Üniversitesi) “e-Kitaplar Nereye Koşuyor” isimli sunumunda, ANKOS kapsamındaki e-kitap konsorsiyumlarını anlatarak, e-kitap konsorsiyumlarının uygulanmasındaki zorluklar, e-kitap sağlama sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterler ile dünyada ve Türkiye’deki e-kitapların durumu ve geleceği konularında bilgi verdi.

Sami ÇUKADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi) “Konsorsiyum Dışı Veritabanlarının Değerlendirilmesi” isimli sunumunda; kurumsal olarak abone olunan bazı veritabanlarının ANKOS kapsamında değerlendirilerek, pazarlık gücünün arttırılabileceği yönünde başlattıkları çalışma ve bu çalışmanın sonuçları konusunda açıklamalarda bulundu.

Çağatay GEZER (Akdeniz Üniversitesi) “VTS’nin Gözüyle ANKOS ve E-Kaynak Alım Süreci” isimli sunumunda; ANKOS’un genel yapısı ve amacından bahsederek, Veritabanı Sorumlularının görev ve sorumluluklarını dile getirdi.

ANKOS E-Kaynak Yönetim Sistemi’ne veri girişleri konusunda bilgi verdiği sunumunda, Veritabanı Sorumlularının yaptıkları çalışmaları ve E-Kaynak alım süreçleri ile kurumların ödemelerde dikkat etmesi gereken hususları örneklerle anlatması katılımcıların büyük ilgisini çekti.

“ANKOS İstatistik Çalışma Grubu” adına “Veritabanı Kullanımlarının Stratejik Analizi” isimli sunumu yapan Sami ÇUKADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi); verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, temel ölçüm kriterleri, ANKOS istatistik çalışmaları, verilerin değerlendirilmesindeki sorunlara değinerek; ANKOS e-Kaynak Yönetim Sistemi’nin 2.versiyonu hakkında bilgi verdi. Halen devam eden çalışmalar ve 2010-2011 yılına ait rakamsal açıklamalarda bulunan Sami ÇUKADAR, kullanım istatistiklerinin önemine vurgu yaparak, sonuç ve öneriler bölümüyle sunumunu sonlandırdı.

ANKOS Veritabanı Değerlendirme Grubu (VDG) üyelerinden Eda KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) “VDG 2011 ve Tüm Yönleri ile Tıp Veritabanları” isimli sunumunda VDG’nin kuruluşu, sorumluluları vs. hakkında genel bilgi vererek, yeni ürünler için veritabanı değerlendirme aşamalarını ve 2010-2011 yılında VDG’nin yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Sunumunun devamında Tıp ve Sağlık Bilimleri Veritabanları konusuna değinen Eda KÖSE; Tıp ve Sağlık Bilimleri’nin önemine dikkat çekti. Konu ile ilgili veritabanlarının değerlendirme süreçlerini ve yeni trendleri dile getirmesinin ardından; ANKOS kapsamındaki Tıp ve Sağlık Bilimleri Veritabanlarını, 2011 yılında bu konuda yapılan çalışmaları ve pazarlıkları biten veritabanlarını açıkladı.

Selma ASLAN (TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) “Lisans Anlaşmalarını Anlamak” isimli sunumunda; Lisans anlaşmalarının mahiyeti, kapsamı, anlaşma türleri, anlaşmada yer alan bölümler, temel noktalar, haklar ve kısıtlar konularına değinerek, Lisans Anlaşmaları Grubu’nun yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Selma ASLAN sunumunda model uygulamalara yer vererek, örneklerle açıklamalarda bulundu.

İsmail ÇETİNKAYA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) “Kütüphane Bütçeleri” isimli sunumunda; üniversite kütüphane bütçelerini olumsuz etkileyen kamu mali yapısındaki değişiklikler, üniversite kütüphane bütçelerinin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri, yıllara göre kütüphane bütçelerinin üniversite bütçelerine oranı, gelişmiş ülkelerdeki kütüphane bütçelerinin üniversite bütçelerine oranı konularında bilgi vererek, bütçe büyüklüğüne göre Türkiye’deki üniversite sıralamasını açıkladı.

Kütüphane yöneticilerinin bilgilendirilmesine yönelik yapılan sunumların ardından; Gültekin GÜRDAL ANKOS Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalara değinerek, 2010-2011 faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Gültekin GÜRDAL konuşmasının sonunda mevcut Yönetim Kurulu’nun toplu istifa kararını açıkladı.

Açıklamanın ardında; Ertuğrul ÇİMEN (Kadir Has Üniversitesi), Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (Koç Üniversitesi), Sami ÇUKADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Cevat GÜVEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi), İsmail ÇETİNKAYA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) ve Nevzat SABAN (Akdeniz Üniversitesi) aday olduklarını açıklayarak, yeni Yönetim Kurulu’nu ekip olarak oluşturmak istediklerini belirttiler. Yapılan oylama neticesinde yukarıda isimleri yer alan kütüphane yöneticileri “oy birliği” ile ANKOS Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Oylamanın ardından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri adına söz alan Ertuğrul ÇİMEN, ANKOS üyelerine kendilerine duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür etti. ANKOS üyelerinin yeni yönetimden beklentilerini ifade edip, dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantının son günü olan 20 Aralık 2011 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs ve Kütüphane turu gerçekleştirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı başta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Mustafa GÜDEN olmak üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin GÜRDAL’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ANKOS Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ertuğrul ÇİMEN (Kadir Has Üniversitesi)
Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (Koç Üniversitesi)
İsmail ÇETİNKAYA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Sami ÇUKADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Cevat GÜVEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi)
Nevzat SABAN (Akdeniz Üniversitesi)