2008 Yılı ANKOS Çalıştayı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yapıldı
Kasım 2, 2008
9. SELL Toplantısı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yapıldı
Mayıs 20, 2009

ANKOS 9. Yıllık Toplantısı İnönü Üniversitesi’nde yapıldı

9. ANKOS yıllık toplantısı 24-26 Nisan tarihleri arasında İnönü Üniversitesi’nde yapıldı:

9. ANKOS yıllık toplantısında yapılan sunumlara ve toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgiye toplantı sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Toplantı süresince çekilen fotoğraflardan bir kısmı ANKOS Fotoğraf Albümü’ne yerleştirilmiştir.

2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) toplantısının 9’uncusu 24-26 Nisan 2009 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi’nin sıcak ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülkemizden 200’den fazla kütüphaneci, 100 civarı yerli ve yabancı firma temsilcisinin katıldığı toplantıda; programın davetli konuşmacıları Prof.Dr.Yaşar TONTA kononsorsiyal Elektronik Dergi Kullanıma Dayalı Lisans Modelleri Pamela KONTOWICZ Ortak Elektronik Kaynak Anlayışı (SERU):Lisans Anlaşmalarına Yeni bir Yaklaşımı ve Zuzana HELINSKY E-kaynaklarınıza Ödediğiniz Paranın Karşılığını Almak İçin Pazarlama konularında sunum yaptı. Çoğunluğunu elektronik dergi ve veritabanı sağlayıcısının oluşturduğu, dünyada tanınan 28 yerli ve yabancı firmaya ait ürün tanıtımlarının, özelliklerinin anlatıldığı sunumlar yapılarak; toplantı boyunca 48 firmaya ait stand katılımcılar tarafından ziyaret edildi. ANKOS çalışma gruplarının yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdiği sunumlar kütüphaneciler tarafından büyük ilgi gördü.

ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL yaptığı açılış konuşmasında; 2008 sonu itibari ile tüm dünyayı içine alan ekonomik krizin hem ülkemizi hem de dünyayı derinden etkilediği ve etkilemeye devam edeceği konusuna dikkat çekerek; kütüphane, dolayısıyla kütüphane konsorsiyumu bütçelerinde kalıcı ve uzun süreli çok ciddi ve yaygın kesintiler beklendiğini, 2010 mali yılında bu kesintilerin etkisinin çok daha fazla hissedilebileceğini belirtti. ANKOS’un da üyesi olduğu Dünya Konsorsiyumlar Birliği’nin (ICOLC) Ocak ayında küresel ekonomik krizin konsorsiyal lisanslar üzerindeki etkisi hakkında bir bildiri yayınladığını ifade eden ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL, ICOLC’a üye olan ve bu bildiriyi destekleyen kütüphane konsorsiyumları adına yazılmış bu bildirinin amaçlarının; elektronik bilgi kaynakları lisansının alındığı yayıncıların ve diğer içerik sağlayıcıların, güncel ekonomik krizin dünya çapında bilgi camiasını nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve hem kütüphanelerin hem de bilgi hizmetleri içerik sağlayıcılarının ortak yararına olan bir dizi yeni yaklaşımda bulunmak olduğunu söyledi. ANKOS Başkanı Gültekin Gürdal; “Birlikte çalıştığımız yayıncılardan ICOLC tarafından yayınlanan bildirinin detayında bulunan önerileri dikkate almalarını, bu son derece zor şartları anlamalarını bekliyor, zor zamanların birlikte aşılacağına inanıyoruz.”sözleriyle yayıncılardan beklentileri dile getirdi.

Üniversite ve araştırma kütüphanelerinden kütüphanecilerin, yerli ve yabancı firma temsilcilerinin bir araya geldiği 9’ncu ANKOS yıllık toplantısında, bilgi dünyasındaki son gelişmeler ve yeni ürün tanıtımları kütüphaneciler tarafından yoğun ilgi gördü. ANKOS – ÜNAK işbirliği ile Türkçe çevirisi yapılarak basımı gerçekleştirilen “Kütüphane Kaynak ve Hizmetlerini Pazarlama – Pratik Rehber”simli kitap sergilenerek; davetli konuşmacılardan, kitabın yazarı ‘Suzana Helinsky’ tarafından imzalandı. Genel Kurul oturumunda, Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa EŞMELİ oy birliği ile Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Toplantının yapıldığı bölgede, tarihi ve kültürel değere sahip yerlere gezinin programa dâhil edildiği yıllık ANKOS toplantılarında; bu yıl katılımcılar Nemrut Turu ile Nemrut heykellerini görerek, dünyanın hiçbir yerinden görülemeyecek olan güneşin doğuşunu izleme fırsatı yakaladılar.

9. ANKOS yıllık toplantısına katılan tüm katılımcılara, ev sahipliğinden dolayı İnönü Üniversitesi’ne ve sıcak ilgisi, misafirperverliği, özverisiyle desteğini toplantı boyunca hissettiren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha ÜSTÜNER’e teşekkür ediyoruz.