ANKOS Personel Değişim Programı 2016
Ekim 21, 2016
4. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı
Kasım 12, 2016

AE2016 Konferansı ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir. Üniversitelere davet yazısı ve toplantı posteri TÜBİTAK tarafından gönderilmiş ve örnek yazı toplantı web sitesine koyulmuştur. Ayrıca taslak program tamamlanmış olup web sitesinden taslak programa erişebilirsiniz.

Ulusal Açık Erişim Konferansı’nın 5. Toplantısı, TÜBİTAK ev sahipliğinde 27 Ekim 2016 Perşembe günü Ankara, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu’nda bir günlük program şeklinde gerçekleşecektir.

Toplantı hazırlıkları için kayıt yaptırmanız son derece önemlidir. Lütfen web sitesi üzerindeki kayıt formunu doldurunuz.

Akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AE2016 Konferansına katılmaya davet ediyoruz.

http://calistay.acikerisim.org/

Konferans konuları:

• Açık Bilime Doğru Araştırma Verilerinin Yönetimi

• Araştırmalarda Verinin Yeniden Kullanılmasının Önemi

• Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri, Açık Bilim Bulutu

• OpenAIRE Altyapı Hizmetleri

• Türkiye’de AE Uygulamaları

• AE Kazanımları

• Açık Eğitim Kaynakları

• Yeni Nesil Kurumsal Arşivler

• TÜBİTAK ve Açık Erişim

• Kurumsal Arşivlerde Son Gelişmeler