Kaynakların Sayısallaştırılması Konferansı
Mart 10, 2008

KBART (Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) Çalışma Grubu Raporu

NISO ve UKSG tarafından ortak oluşturulan KBART (Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, Open Url ve Link çözümleyiciler ile ilgili karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve terminolojiyi içeren Tavsiye Edilen Uygulama raporu Türkçe’ye çevrilerek ANKOS sayfasında Belgeler bölümünde Makaleler başlığı altına eklendi.

KBART Çalışma Grubu

2007‘de, kâr amacı gütmeyen ve bilgi toplumunu birbirine bağlamayı amaçlayan bir örgüt olan UKSG bir rapor hazırlattı: Link Resolvers and the Serials Supply Chain.

Bu rapor OpenURL linklemenin hızlı ve verimli çalışmasını etkileyen bir dizi sorunu belirledi ve tanımladı. Rapor, bütün camia için metadata ile bilgi tabanlarının değişimini iyileştirecek en iyi uygulama çözümlerini belirleyecek ve bunları yayacak bir grup kurulması önerisini getirdi (bölüm 7.1.1.‘de).

National Information Standards Organization (NISO) ile birlikte, UKSG elektronik kaynaklar tedarik zincirinde yer alan bütün bölümlerin üyelerini bir araya toplayacak ve UKSG raporunda belirtilen sorunları dile getirecek, rehberler üretecek ve çözüm önerileri sunacak bir çalışma grubu kurulmasına girişti. Ortak NISO/UKSG KBART (Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) Çalışma Grubu 2007 Aralık ayında kuruldu ve bu Tavsiye Edilen Uygulama raporu grubun başlangıç aşaması sonucudur.

Bir link çözümleyici kütüphane kullanıcılarının kurumlarının elektronik kaynaklarına bağlanmalarına yardımcı olan bir araçtır. Bu tür bir aracı yöneten veri bilgi tabanında depolanır. Bir bilgi tabanının kalitesi, ağırlıklı olarak içerik sağlayıcıların (yayınevleri, derleyiciler vb.) bilgi tabanı geliştiricilerine gönderdikleri veriye dayanır. Bu verideki hata sıklıkla bilgi tabanına da bulaşır. Ayrıca, bu tür veri için standart bir format olmadığından, bilgi tabanı geliştiricileri farklı içerik sağlayıcılardan gelen başlık listelerini tek bir formata dönüştürürken çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalır, bu da ek hataları beraberinde getirebilir veya hata kontrolünü
zorlaştırabilir.

NISO/UKSG KBART Tavsiye Edilen Uygulama başlık listelerinin formatlanması ve dağıtımı için bazı iyi uygulamalar tavsiye eder. Başlık listelerinin formatında bazı küçük düzenlemeler yaparak içerik sağlayıcılar, kendi ürünlerine erişimi büyük ölçüde artırabilirler. Bu öneriler sezgisel olmak üzere düzenlenmiştir, içerik sağlayıcılar için uygulamaya konması kolay, ve bilgi tabanı geliştiricileri için de işlemesi kolaydır.
2. Bölüm Tavsiye Edilen Uygulamayı anlamaya yardımcı olmak için gerekli
belli başlı terminolojiyi sunar; bu dokümanın sonunda da tam bir sözlük.
yer almaktadır.
3. Bölüm OpenURL link çözümleme, bilgi tabanları ve bunların etrafında yer
alan bilgi tedarik zinciri konusunda kısa bir fikir verir
4. Bölüm bilgi tabanları ile ilgili sorunları, bunların nedenlerini ve
kullanıcı deneyimi üzerindeki etkilerini tanımlar.
5. Bölüm bu sorunlardan kurtulmaya yardımcı olacak bir dizi çözümleri ve en iyi
uygulamaları detaylı olarak tarif eder.
6. Bölüm bu uygulamaların adaptasyonunun desteklenmesinde KBART‘ın
almayı planladığı rolü açıklar.
7. Bölüm gelecekte KBART‘ın çalışmasının geliştirilebileceği bazı yollar
önerir .