KBART (Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) Çalışma Grubu Raporu
Kasım 30, 2007
8.ANKOS Yıllık Toplantısı
Nisan 30, 2008

Kaynakların Sayısallaştırılması Konferansı

Bavyera Devlet Kütüphanesi örneğinde dijital bir kütüphanenin kuruluşundaki hedefler, sorunlar ve stratejiler

Toplantı sunumuna buradan erişebilirsiniz.

17 Mart 2008, 15.30, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi-ANKARA

19 Mart 2008, 16.30, Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi-İSTANBUL

21 Mart 2008, 14.30, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi-İZMİR

Bavyera Devlet Kütüphanesi (BSB) bu yıl kuruluşunun 450. yılını kutlamaktadır. Dünya çapında değerli, önemli el yazmaları ve nadir eserlerden oluşan mükemmel koleksiyonu ile Avrupanın en büyük ve itibarlı araştırma kütüphaneleri arasında yeralmaktadır. BSB dijital koleksiyon oluşturma, geliştirme ve dijital hizmetler üretilmesi alanında lider rolü üstlenmektedir. Bavyera Konsorsiyumu lideri olan BSB tüm lisans süreçlerini yönetmekte, bölgesel ve ulusal çapta lisans anlaşmalarının kurallarını belirlemekte ve seçilmiş elektronik kaynaklar için lisans anlaşmaları yapmaktadır.

BSB dijital koleksiyon oluşturma, geliştirme ve dijital hizmetler üretilmesi alanında lider rolü üstlenmektedir. Bavyera Konsorsiyumu lideri olan BSB tüm lisans süreçlerini yönetmekte, bölgesel ve ulusal çapta lisans anlaşmalarının kurallarını belirlemekte ve seçilmiş elektronik kaynaklar için lisans anlaşmaları yapmaktadır.

BSB tüm dijitalleştirme projelerinde en yeni, en gelişmiş tarama yöntemlerini kullanmaktadır. Basılı bir kaynağın siparişinden arşiv oluşturulmasına kadar tüm iş akışı BSB tarafından geliştirilen bilgisayar tabanlı bir program (ZEND) tarafından yönetilmektedir. Dijitalleştirilen tüm kaynaklara ücretsiz olarak BSB’nin web sayfası üzerinden erişilebilmektedir. Uzun süreli veri koruma işlemleri, kendisini araştırma faaliyetlerine adamış olan Avrupa’nın en önemli bilgisayar merkezlerinden Leibniz Computer Center (Leibniz Rechenzentrum) ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Son dönemde BSB ile ilgili iki çok önemli açıklama yapılmıştır; bunlardan ilki BSB’nin Avrupada dijitalleştirme işlemlerini robot kullanarak gerçekleştiren ilk ve tek kütüphane olmasıdır, robot kullanımı sayesinde önümüzdeki iki yıl içinde 40.000’den fazla kaynağın dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci açıklama ise, Google Kitap Arama Girişimi’nin 2007 yılında BSB’yi koleksiyonunda yer alan 1.000.000’dan fazla kitabı dijitalleştirerek internet üzerinden ücretsiz erişime açmak üzere seçmiş olmasıdır.