Yükseköğretim Kurulu ANKOSLink2020 Duyurusu
Ocak 21, 2020
İntihal İle İlgili Kavram Yanılgıları : Mücadele Yolları Webinarı
Şubat 3, 2020

ANKOSLink 2019

Yedincisi düzenlenen ANKOSLink 2019 Uluslararası Konferansı 02-05 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da , Royal Seginus Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Konferansın teması ise ” Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler” olarak belirlenmiştir. 2018 yılı tüm dünya için büyük değişimlerin yaşandığı dijital küreselleşme anlamında tüm ülkeleri etkilediği bir yıl oldu. Dijital küreselleşmenin en büyük etkisini sosyal anlamda kütüphanelerde hizmetinin içerik değişimleri olarak yaşarken, ekonomik anlamda büyük sıçramaların ve daralmaların yaşandığı bir süreç olarak birlik anlamında kütüphanelerin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden yapılarını değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Temamıza bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu üç günlük konferans boyunca gerek yayıncı paydaşlarımız, gerek ulusal ve uluslararası konuşmacılarımız ve siz değerli katılımcılarımızla mesleki paylaşımları, yeni ürünleri ve içerikleri sizlere sunuyor olmaktan mutluluk duyduk. Konferansımızda ağırlıklı olarak Üniversite 4.0, Endüstri 4.0, Kütüphane 4.0, Dijital Küreselleşme, Dijital Dönüşüm, Dijital Adaptasyon, Ekonomik Sürdürülebilirlik, Teknolojik Adaptasyon, Sürdürülebilir Düşünce, Kütüphanelerde Sosyal Sürdürülebilirlik, Dijital Kütüphaneler, Bilgiye Erişimde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Dijital Koruma, Sürdürülebilir Sistemler, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kütüphane Uygulamaları gibi konular ulusal ve uluslararası konukların deneyimleri ve paylaşımlarını yansıtan pek çok değerli sunum gerçekleştirilmiştir.

ANKOSLink2019 kapsamında geçen senelerde büyük ilgi gören poster oturumumuza 16 aday poster arasından birincilik ödülünü İskenderun Teknik Üniversitesi’nden “Bir Başka Yol Mümkün!”, ikincilik ödülünü Aksaray Üniversitesi’nden “Yeşilden Maviye; Doğa Bir Kütüphane!!!”, üçüncülik ödülünü Kadir Has Üniversitei’nden “Ödünç Vermede Yenilikçi Bir Yaklaşım: “Siz Seçin Biz Gönderelim!” Hizmeti” adlı posterler kazanmıştır.

ANKOSLink 2019 Uluslararası Konferansı Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere 24 farklı ülkeden 525 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılım dağılımına baktığımızda 76 firmadan 179 firma temsilcisi, 151 ANKOS üyesi kurumdan 226 kişi, 22 farklı kurumdan 27 genel katılımcı ve 93 kişi ANKOS Gönüllüsü ve misafirleri olarak konferansa katılım sağlamışlardır.