E-Dergi Arşivleme Çözümleri Hakkında Pratik Bir Rehber
Temmuz 31, 2009
İspanya’da Gerçekleştirilen Açık Erişim Toplantısı
Mayıs 15, 2010

ANKOS Çalışanları Çalıştay İçin Kızılcahamam’da Toplandı

ANKOS Çalıştayı 14.01.2010 – 17.01.2010 tarihleri arasında Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Otel’de yapıldı. ANKOS Yönetim Kurulu, Veritabanı Değerlendirme Grubu ve Lisans Anlaşmaları Grup üyelerinin katıldığı çalıştayın birinci gününde; kurumsallaşma, elektronik kitapların marc kayıtları ile ilgili sorunlar, ANKOS destekleri ile ilgili kriterler, Veritabanı Değerlendirme Grubu ve Lisans Anlaşmaları Grubu ilişkileri, 2009 Yılı Veritabanı Değerlendirme Grubunun Çalışmaları, Yıllık Toplantı ve ANKOS’un yol haritası konuşulan konular arasındaydı.

Tüm ANKOS çalışanlarının katıldığı çalıştayın ikinci gününde ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL; 2009 yılında katıldığı ICOLC (25-28 Ekim, Paris/Fransa) ve SELL (18-20 Mayıs, İzmir/Türkiye) toplantılarında konuşulan konulara ilişkin bilgiler verdi. Veritabanlarına erişimin kesilmesi durumunda ne olacağı konusunun dünyadaki tüm konsorsiyumların gündeminde olduğunu ifade ederek, PORTICO gibi var olan sistemlere mi dahil olunacağı, yoksa Hollanda, Danimarka gibi ülkelerde olduğu gibi kendi Ulusal Arşiv Sistemimizin mi yaratılacağı konusunun ANKOS-ULAKBİM gündeminde olduğunu belirtti. Telif hakkı olmayan kitapların dijitalleştirilerek “Google Kitaplar” olarak Avrupa’ya bir bölümünün, Amerika’ya ise tamamının kullanıma açıldığı konusuna değinen Gültekin GÜRDAL, bu konunun beraberinde tekelleşme sorununu doğurup doğurmayacağı, dünyaya ait kültürel mirasın tek kaynağın elinde olmasının doğru olup olmayacağı sorularını gündeme getirdiğini ifade etti. Elektronik kaynakların yönetimi, akıllı yazılımlar ile ilgili son gelişmelerin neler olduğunun da toplantılarda konuşulan, konsorsiyumların gündeminde yer alan konular olduğunu söyledi.

Yurtdışında yükseköğretimde kullanılan kitapların dijitalleştirilerek kullanıma açıldığı bilgisini veren ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL, bizim ülkemizde de buna benzer uygulamalar yapılabilir mi diye sorgulamamız gerektiğini vurguladı. Yeni lisanslama modellerinin, yayınevinden başka bir yayınevine geçen dergilerin ne olacağı, FTE’ye göre fiyatlandırmanın doğru olup olmadığı konularının dünyada tartışılan diğer konular arasında yer aldığını ifade etti.

Veritabanı Değerlendirme Grubu üyeleri; VTS Kılavuzu, VTS Aracı Firma / Yayıncı İlişkileri, VTS Üye İlişkileri, Veritabanı içerik bilgisi ve duyuru formatı gibi konularda ANKOS çalışanlarına bilgi verdi.

ANKOS Çalışma ve Araştırma Grupları 2009 yılında yaptıkları çalışmalar, Veritabanı Sorumluları sorumlusu olduğu veritabanları hakkında bilgiler vererek, sorunları dile getirdiler.

Önceden belirlenmiş bazı konu başlıklarında, tüm katılımcıların etkin bir şekilde katılımının sağlanmasının amaçlandığı, üç gruba bölünerek yapılan workshop; gerek tüm ANKOS çalışanlarına fikirlerini söyleyebilme fırsatı yaratması, gerekse de bir ilk olması açısından çalıştayın en dikkat çeken ve beğenilen bölümü arasında yer aldı. Workshop sonucu ortaya çıkan fikirler tüm katılımcıların dikkatine sunuldu ve genel bir değerlendirme yapılarak çalıştay sonlandırıldı.

Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.