BİBLİYOGRAFYA

Aşağıdaki listede yer alan yayınlar ANKOS AEKA gurubunun çalışmaları dahil özellikle Açık Erişim konulu Türkçe yayınları toplu bir şekilde sunmak üzere hazırlanmıştır. Listede olmasını arzu ettiğiniz yayın veya yayınlarınız var ise AEKA Gurubu üyelerine bildirmenizi bekleriz.

YAYINLARIMIZ

Açık Erişim Bildirgeleri

Tanıtıcı Broşür ve Posterler

Rehberler

Çalıştaylar

Çeviri Dokümanlar

AEKA Eğitim Programları I : Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu, 10:00-11:30 (28 Nisan 2014, Pazartesi, Ankara)

DEÜ, Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane Konferans Salonu, 10.00-11.30 (29 Nisan 2014, Salı, İzmir)

Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Enstitüler Salonu, 10:00-11:30 (30 April 2014, Çarşamba, İstanbul)