Ekim 3, 2019

Bilgi ve Belge Yönetiminde Liderlik Becerileri ve Yetkinlikleri Webinarı

Eylül 25, 2019

“Kütüphane Binalarında Paradigma Kayması” Webinarı

Ocak 20, 2017

ANKOS Akademi Web Seminerleri Başlıyor

Bugüne kadar “Açık Erişim ve DSpace”, “Elektronik Kaynakların Seçim ve Yönetimi” ve “RDA (Resource Description and Access) : Kaynak Tanımlama ve Erişim” konularında eğitimler vermiş ve […]