Akademik Kütüphanelerde Değişim ve Yenilikçi Hizmetler Webinarı
Temmuz 8, 2019
Kurumsal Akademik Arşiv Kurulum ve Yönetim Süreci Webinarı
Temmuz 22, 2019

19. SELL (Southern European Libraries Link) toplantısı 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde İspanya’nın Galiçya bölgesi başkenti Santiago de Compestela’da Galiçya Konsorsiyumu’nun ev sahipliğinde  Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’tan gelen 19 konsorsiyum temsilcisinin katılımı ile  gerçekleşmiştir.
Toplantıda; SELL üyesi Güney Avrupa ülkeleri; Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs’tan gelen katılımcılar tarafından ülke raporları ve ülkelerindeki açık erişim konusundaki gelişmeler, Makale Erişim Ücreti(APC), Yağmacı (Predotory) Yayıncılık, Plan S , SCOAP3 hakkında ayrıntılı sunumlar üzerinden deneyim paylaşımları yapılmıştır.
Farklı ülkelerdeki konsorsiyumların çalışma modelleri karşılaştırılmış, yeni projelerle ilgili bilgiler paylaşılmış, karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuş olup;  ayrıca ANKOSLink 2020 kapsamında düzenlenecek konferansa katılım için de gerekli bağlantılar kurularak SELL üyesi ükle temsilcileri ANKOSLink2020’ye davet edilmiştir.
Toplantıya ANKOS Başkanlığı adına Perihan SEMERCİ ve ANKOS Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Güssün GÜNEŞ katılmıştır. GÜNEŞ    Açık Bilim / OA Politikaları ve Eylemleri: Dönüşüm Fırsatları ile ilgili ülke sunumu  ve “Yağmacı (Predotory) Yayıncılık”  konusunda  sunum yaparak katılımcılara  bilgiler vermiştir.