AEKA Eğitim Eğitim Programları II
Eylül 16, 2014
ANKOSLink 2015 Konferansı
Şubat 16, 2015

ILDS 2015 Konferansı

Bu yıl 14.sü gerçekleştirilecek olan, Interlending&Document Supply Conference’nın ANKOS’un ev sahipliğinde, 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da T.C. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Konferans Web Sitesi: http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015/

Konferansın teması “Resource Sharing at the Crossroads” olarak belirlenmiştir ve aşağıdaki konularda bildiriler beklenmektedir:

• Doküman sağlamaya açık erişimin etkisi. İstek/kullanıcı odaklı edinim için yeni satın alma modelleri.

• Etkileyici değişikliklerin olduğu bir zamanda ILL çalışanı için fırsat ve tehditler

• Telif hakkı ve sözleşme – sıkıntılı bir ilişki

• Makale kullanımı/Dergi kullanımı – az kullanılan materyallere odaklanmak

• OCLC WorldShare ILL

• ILL’in günümüzdeki durumu

• Arama motorları ve ILL

• Ülke çalışmaları – özellikle Türkiye ve aynı zamanda yakın komşu ülkeler.

• Uluslar arası kaynak paylaşım endişeleri; teslimat yöntemleri, ödeme seçenekleri, sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve bilgisayar standartları

• E-Kitaplar ve E-dergiler gibi elektronik kaynakların paylaşımı ile ilgili çözümler ve zorluklar.

• Açık kaynak sistemler ve kaynak paylaşımındaki rolleri.

• Kütüphane konsorsiyumları veya kütüphanelerin kendi aralarındaki işbirlikleri için yeni ufuklar.

Bildiri önerileri 30 Mart 2015 tarihinden önce Pentti Vattulainen’e (pentti.vattulainen@nrl.fi ) gönderilmeli ve aşağıdaki ayrıntıları içermelidir:

•Yazar(ların) isim, ünvan, kurum, ve iletişim bilgisi

•Kısa biyografi

•Bildiri başlığı

•Özet (100 – 250 kelime)

Tüm kabul edilen bildiriler için koşullar:

• Konferansta İngilizce olarak yazarlardan birisi tarafından sunulmalıdır.

• Bildiri içeriği daha önceden yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gözden geçirme aşamasında olmamalıdır.

• Daimi komite tarafından gözden geçirilen bildiriler eğer kabul edilirse Interlending and Document Supply journal (http://www.emeraldinsight.com/loi/ilds) dergisinde yayınlanır.

Önemli Tarihler:

30 Mart 2015 – Daimi komiteye önerilerin gönderimi

20 Nisan 2015 – Kabul edilen bildirilerin yazarlarına ilanı

31 Ağustos 2015 – Tamamlanmış bildirilerin yazarları tarafından teslim edilmesi

NOT: Konferans katılım ücretleri, seyahat, otel ve konferans kayıt ücreti dahil tüm harcamalar yazarların sorumluluğundadır. En az bir yazar, konferansa bildiriyi sunmak üzere katılmak mecburiyetindedir.