RDA (Resource Description and Access) : Kaynak Tanımlama ve Erişim


Eğitimciler:

Emine H. Gür, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Bahar Biçen Aras, MEF Üniversitesi Kütüphanesi

Dersin İçeriği:

Bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve erişime sunulmasında kullanılan uluslararası standartlar, AACR2 standardı, RDA : Kaynak tanımlama ve erişim standardı, farkları ve uygulama örnekleri

Dersin Amacı:

Bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve erişime sunulması için kullanılmakta olan AACR2 ‘nin yerine geliştirilmiş olan RDA standardının genel hatlarıyla tanıtılması ve çeşitli bilgi kaynakları üzerinde uygulanışını örneklerle göstermek. Kütüphane kataloglarının evrensel web içinde yer alarak görünür duruma gelebilmesinin uluslararası standartlar ile mümkün olduğunu vurgulamak.

Gerekli Araçlar:

Katılımcıların bu eğitimi alabilmesi için önceden test edilmiş olması kaydıyla aşağıdaki alt yapıya ve donanıma sahip olmaları gerekir:

 • İnternet alt yapısı
 • Kulaklık
 • Mikrofon
 • Sessiz ortam

Dersin Hedefleri:

 • RDA standardının içerik ve kapsamı hakkında katalog kütüphanecilerini bilgilendirmek
 • RDA’nın temelini oluşturan FRBR ve FRAD kavramsal modellerinin katalog kütüphanecileri tarafından anlaşılmasına yardımcı olarak
 • RDA kurallarının uygulama ve yorumlanmasında ortak kararlar alınarak bibliyografik denetimin sağlanması için standartlaşmanın önemini vurgulamak
 • Bilgi kaynaklarının düzenlenmesinde Otorite Kontrol işleminin önemini ortaya koyarak ulusal yazar ve konu otorite dizinleri hazırlanması konusunda katalog kütüphanecilerine yetkinlik kazandırmak
 • Katalog kütüphanecilerinin, Kütüphane kataloglarının evrensel WEB’in bir parçası olarak yer alabilmesindeki rollerini vurgulamak

Neden RDA?

 • RDA’nın temelleri / dayandığı standartlar
 • FRBR ve FRAD kavramsal modelleri
 • RDA Vocabularies / RDA Terminoloji
 • Türkiye’ de RDA ile ilgili yapılanlar

Eğitim Takvimi:

Tarihler Günler Saatler Eğitmenler
3-4 Mart 2016 Perşembe, Cuma 12.20-13.00 Emine H. GÜR – Bahar BİÇEN ARAS
8-9-10 Mart 2016 Salı, Çarşamba, Perşembe 12.20-13.00 Emine H. GÜR – Bahar BİÇEN ARAS
15-16-17 Mart 2016 Salı, Çarşamba, Perşembe 12.20-13.00 Emine H. GÜR – Bahar BİÇEN ARAS
23 Mart 2016 Çarşamba 12.20-13.00 Emine H. GÜR – Bahar BİÇEN ARAS