Elektronik Kaynakların Seçim ve Yönetimi


Eğitimciler:

Dr. Burcu BULUT, İpek Üniversitesi Kütüphanesi
Derya SOĞUKSU, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
M. Kerem KAHVECİOĞLU, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Dersin İçeriği:

Elektronik Kaynak Seçim ve Yönetimi / Stratejik Planlama/ Elektronik Kaynaklar Politikası/ Bütçe Yönetimi/ Destek Sistemler / Elektronik Kaynak Lisans Anlaşmaları / Telif Hakları

Dersin Amacı:

Kütüphane bütçesinin verimli kullanımı ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması için, bütçenin en büyük kalemlerinden birini oluşturan elektronik kaynakların seçimi ve yönetimi akademik kütüphanecilerin en fazla zaman ayırdıkları iş süreçlerinden biridir. Koleksiyon geliştirme politikasının önemli alt başlıklarından biri olan elektronik kaynak seçimi ve yönetiminde, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak nitelik ve nicelikteki ürünlerin belirlenmesi, sağlanması, sunumu ve erişimde sürekliliğin korunması için ciddiyetle oluşturulmuş bir stratejik plana gereksinim vardır. İyi tanımlanmış, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen bir koleksiyon geliştirme politikasının varlığı kadar, politikanın hayata geçirildiği iş süreçlerinin de iyi tasarlanmış olması, sürecin girdilerinin, çıktılarının, değerlendirme kriterlerinin, birbiriyle ilgili ve etkili faaliyetlerin, ihtiyaç duyulan mekanizmaların da net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda, ders kapsamında elektronik kaynak kütüphanecilerinin elektronik kaynak seçim ve yönetim sürecine hâkim olmalarını sağlayacak bilgiler paylaşılarak, katılımcıların kurumlarında sağlıklı bir elektronik kaynak seçim ve yönetim sürecinin yürütülmesi için emek, zaman, bilgi ve tecrübelerini etkili bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.

Gerekli Araçlar:

Katılımcıların bu eğitimi alabilmesi için önceden test edilmiş olması kaydıyla aşağıdaki alt yapıya ve donanıma sahip olmaları gerekir:

 • İnternet alt yapısı
 • Kulaklık
 • Mikrofon
 • Sessiz ortam

Dersin Hedefleri:

 • Koleksiyona katılacak elektronik kaynakların belirlenmesi ve değerlendirmeye esas bilgilerin derlenmesine ilişkin bilgi vermek
 • Belirlenen elektronik kaynakların seçimine ilişkin temel ve destekleyici değerlendirme kriterlerini ortaya koymak
 • Stratejik planlama konusunda bilgi vermek ve planlamanın gerekliliğini anlatmak
 • Verimli bütçe kullanımı- maliyet/ fayda analizini anlatmak
 • Kullanım istatistiklerini doğru anlamak ve yorumlamak ile ilgili bilgiler vermek
 • Elektronik Kaynak Yönetim/destek sistemleri kütüphanecilere ve kullanıcılara nasıl faydalı olur bilgisini vermek
 • Elektronik kaynaklar ile ilgili hukuki süreçler, lisans anlaşmaları ve telif hakları hakkında bilgi vermek
 • Elektronik kaynak lisans anlaşmalarını değerlendirme ve üzerine müzakere yöntemlerini anlatmak

Ders Konuları:

Elektronik Kaynaklar Değerlendirme ve Seçim: Genel Bilgiler

 • Elektronik Kaynaklar Yaşam Döngüsü
 • Koleksiyon Geliştirme Politikası Kapsamında Elektronik Kaynaklar
 • Elektronik Kaynaklar Kütüphanecilerinin Sorumlulukları
 • Elektronik Kaynak Değerlendirme İş Akış Planı

Eğitim Takvimi:

Tarihler Günler Saatler Eğitmen
3-4 Mart 2016 Perşembe, Cuma 13.10-13.50 Dr. Burcu Bulut
8-9-10 Mart 2016 Salı, Çarşamba, Perşembe 13.10-13.50 Derya Soğuksu
14-16-17 Mart 2016 Pazartesi,  Çarşamba, Perşembe 13.10-13.50 Kerem Kahvecioğlu
23 Mart 2016 Çarşamba 13.10-13.50 Ortak Eğitim

Ders İşleme Yöntemi:

 • Konu anlatımı
 • Soru – cevap – tartışma

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi:

 • Derse katılım : %50
 • Uygulama : %50

Dersin Çıktıları:

Bu dersi alan kursiyer:

 • Elektronik Kaynak Koleksiyon planlaması nasıl yapılır öğrenecek,
 • Koleksiyona katılmak için seçilecek elektronik kaynakların belirlenmesinde başvurulabilecek yöntemleri öğrenecek,
 • Elektronik kaynak seçim ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ve destek kriterleri hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Ödenek ve harcama dengeleri hakkında bilgi sahibi olacak
 • İstatistik nasıl alınır ve okunur öğrenecek
 • Elektronik Kaynak Yönetim ve Destek sistemleri emek/fayda/kullanım ölçütlerini kendi kurumları için belirleyebilecek
 • Elektronik kaynaklar ile ilgili hukuki süreçler, lisans anlaşmaları ve telif hakları hakkında bilgi edinecek
 • Elektronik kaynak lisans anlaşmalarını değerlendirebilecek ve üzerine müzakere edebilecek