Açık Erişim ve DSpace


Eğitimci:

Sönmez ÇELİK, Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi

Dersin İçeriği:

Açık Erişim / DSpace’e Veri Girişi / Kurumsal Arşiv Veri Girişi / Kurumsal Arşiv Yönetimi

Dersin Amacı

Başta Üniversiteler olmak üzere, kurumların bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakların uluslararası standartlarda kurumsal arşivlerde depolanması, etkisinin artırılması ve telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunulması konuları ele alınacaktır.

 Gerekli Araçlar:

Katılımcıların bu eğitimi alabilmesi için önceden test edilmiş olması kaydıyla aşağıdaki alt yapıya ve donanıma sahip olmaları gerekir:

 • İnternet alt yapısı
 • Kulaklık
 • Mikrofon
 • Sessiz ortam

Dersin Hedefleri:

 • Açık Erişim konusunda bilgi vermek ve kurumsal arşivlerin gerekliliği ve oluşum sürecini anlatmak.
 • Kurum bünyesinde üretilen kaynakların derlenmesini ve uluslararası standartlarda veri girişini sağlamak.
 • Kurumsal arşivlerdeki kaynaklara etkin erişimi gerçekleştirmek için yapılması gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 • Pratik uygulamalar ile veri girişi konusunda kurumsal arşiv sorumlularına yetkinlik kazandırmak.
 • Açık erişim ve kurumsal arşivler konusunda farkındalık oluşturmak.

Ders Konuları:

Ders hakkında temel bilgiler

 • İçerik
 • Amaç ve çıktılar
 • İşleniş şekli
 • Açık erişim ve veri girişinin önemi
 • Telif hakları
 • Handle ve önemi
 • Kurumsal arşivde depolanacak dokümanlar
 • Kurma ait yayınların tespiti

Eğitim Takvimi:

Tarihler Günler Saatler Eğitmen
3-4 Mart 2016 Perşembe, Cuma 11.30 – 12.10 Sönmez Çelik
8-9-10-11 Mart 2016 Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 11.30 – 12.10 Sönmez Çelik
15-16-17 Mart 2016 Salı, Çarşamba, Perşembe 11.30 – 12.10 Sönmez Çelik

Ders İşleme Yöntemi:

 • Konu anlatımı
 • Uygulama
 • Soru – cevap – tartışma

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi:

 • Derse katılım : %50
 • Uygulama : %50

Dersin Çıktıları:

Bu dersi alan kursiyer:

 • Açık erişim, kurumsal arşivler ve kurumsal arşiv yazılımları hakkında bilgi sahibi olacak.
 • Kurumsal arşivlerdeki kayıt yapısını tanıyacak ve standartlara uygun veri girişini öğrenecek.
 • Pratik uygulamalar ile etkili kurumsal arşiv kullanma becerisini geliştirecek.
 • Harmanlama sistemlerini tanıyacak.
 • Türkiye ve dünyadaki kurumsal arşiv çalışmaları hakkında fikir sahibi olacak.