Mart 29, 2020

Korona Günlerinde Türk Kütüphaneciliği Paneli Webinarı

Mart 19, 2020

Bibliyometri ve Ötesi ; Son Gelişmeler ve Bibliyometrik Veriyi Kullanan Çevresel Mekanizmalar Webinarı

Mart 17, 2020

Koronavirüs Hakkında

Mart 4, 2020

Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Mesleki Uygulamayı Destekleyen Etik Kodlar Webinarı

Şubat 17, 2020

Araştırmalarda Birincil Kaynakların Önemi : İşbirlikleri, Projeler ve Açık Erişim Açısından İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi Webinarı

Şubat 3, 2020

İntihal İle İlgili Kavram Yanılgıları : Mücadele Yolları Webinarı