15. Ankos Çalıştayı 5-7 Eylül 2018 Şile Gardens Hotel & Spa
Eylül 8, 2018
ANKOSLink 2019
Temmuz 8, 2019

Bilgi Merkezleri Yöneticileri Toplantısı 2018

ANKOS tarafından 12 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, “Araştırmaya Açılan Kapı: E-kaynaklar, Hizmetler, Mekanlar ” konulu konferans düzenlenmiştir. Bu toplantıda kütüphane/bilgi merkezi yöneticileri arasında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak, ortak çalışma alanları oluşturmak, profosyonel iletişim ve işbirliğini artırmak, mesleki bilgi ve tercübeleri paylaşmak amaçlanmıştır. Toplantının akabinde ANKOS Derneği Olağan Genel Kurulu’da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve ANKOS Derneği Üyesi Sayın Dr. Öğretim Üyesi Güssün GÜNEŞ yeni dönem ANKOS Başkanı olarak seçilmiştir.