ANKOSLink2017, 5-8 Nisan 2017
Nisan 8, 2017
Güney Avrupa Konsorsiyumları (SELL) Yıllık Toplantısı 1-2 Temmuz 2017
Temmuz 2, 2017

ANKOSLink 2017 ArdındanKuruluşundan bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve 2012 yılında ANKOSLink adı ile yeni bir boyuta taşınarak bu yıl 5.’si düzenlenen ANKOSLink Konferansı, 5-8 Nisan 2017 tarihleri arasında, Antalya’da Maritim Kongre Merkezi’nde Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler teması ile gerçekleştirildi.

Geçen dört senede ANKOSLink Konferansı akademik kalitesi, katılımcı profili ve zengin fuar ortamı ile ülkemizin en büyük kütüphanecilik toplantısı haline gelmiş, 550’yi aşan katılımcı, 60’a yakın firma desteği ile kütüphanecilik sektöründe vazgeçilmez bir marka olmayı başarmıştır.

Sadece kütüphaneler ve kütüphaneciler için değil, akademisyenler, yöneticiler, arşivciler, müzeciler, teknoloji uzmanları, öğrenciler ve her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için önemli bir adres olma niteliğini sürdürmektedir.

2017 yılı ANKOSLink Konferansı’nın teması olan “Öğrenme-öğretmede Değişim ve Kütüphaneler” başlığı altında; öğrenme-öğretmede son yıllarda yaşanan değişime bağlı olarak kütüphane hizmetleri nasıl yeni hizmetlere dönüşüyor, karşımıza çıkan yeni ürün grupları neler, kütüphanecilerin, bilgi profesyonellerinin farklı platformlarda var olabilmeleri için gereksinimleri neler, uzaktan eğitim faaliyetlerinin ya da kitlesel açık erişim derslerinin alışılagelmiş örgün eğitime ne tür etkilerinin olması bekleniyor, bu değişim bilgi sektörünü yakın ve uzak gelecekte ne şekilde etkiliyor olacak sorularının yanıtları Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen saygın davetli konuşmacılar ve konu uzmanları tarafından anlatıldı.

Bu yıl ilk defa olarak, konferansta yer alan sunum ve panellerin yanı sıra poster sunumları da gerçekleşti. ANKOSLink 2017’nin temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak, bilgi okuryazarlığı eğitimleri, oryantasyonlar, e-öğrenme araçlarından iyi uygulamalar, e-kaynaklar, açık erişim, kaynak paylaşımı, konsorsiyum modelleri, akademik kütüphaneler, online bülten, mobil uygulama vb. konularda posterler konferans boyunca sergilendi.

Ayrıca, her yıl olduğu gibi paydaş yayıncı kurumların ürünlerini tanımak ve yeniliklerini öğrenmek üzere de pek çok fırsat bu 3 gün boyunca devam etti.

ANKOSLink, son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirmek ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakları bir çatı altında toplama misyonunu bu yıl da başarıyla gerçekleştirmiştir. Kütüphanecilik alanının lokomotifi olma özelliği taşıyan, sektöre yön veren uluslararası konferansa 17 farklı ülkeden 500’ün üzerinde kişi ve 54 firma katılmış, 8 ayrı oturumda öğrenme ve öğretmede tüm dünyada yaşanan değişim ve kütüphanecilere etkisi 16 farklı konuşmacı ile tartışılmıştır.

Konferans sonrası değerli katılımcıların görüşlerini almak üzere anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlara göre; 262 katılımcıdan 216’sı ANKOSLink Konferansını iyi/çok iyi şeklinde değerlendirmiştir. Bu sonuçlar katılımcıların memnuniyet oranının üst düzeyde olduğunu yansıtmaktadır. Kütüphanecilik ve tüm bilgi sektörü adına bu olumlu değerlendirmeler sevindirici ve umut vericidir. Aynı zamanda, ANKOS çalışmalarının hedefine ulaştığını ve başarısını da göstermektedir.

Tüm katılımcıların değerlendirmeleri şüphesiz, yeni işbirliği ve ortak çalışma alanları oluşturmak, profesyonel iletişim ve işbirliğini arttırmak amacıyla yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmalarda yol göstericidir.

ANKOSLink 2017 Konferansına katılan tüm kurum ve firma temsilcilerine toplantının hazırlanmasında emeği geçen ANKOS gönüllülerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.

ANKOSLink 2017 Fotoğraflarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

ANKOSLink2017 Firma Sunumları : https://flic.kr/s/aHskVcU52i

ANKOSLink2017 Gala Yemeği : https://flic.kr/s/aHskVEHnAq

ANKOSLink2017 Oturumlar : https://flic.kr/s/aHskUrMLv3

ANKOSLink 2017 Konferansına ait sunumları ANKOSLink web sayfasında yer alan “Program” sekmesinden erişebilirsiniz.

http://www.ankoslink.org.tr/2017/tr/content/program​