sile-gardens-spa
Şile Gardens SPA

15. ANKOS Çalıştayı

Bu yıl 15.sı düzenlenen ANKOS VTS Çalıştayı 05–07 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Işık Üniversitesi işbirliği ile Şile Gardens Hotel & Spa’da gerçekleştirilmiştir. “Akademik Bilgi Kaynaklarının Sağlanmasında Konsorsiyumların Kütüphanelere Etkisi” teması ile düzenlenen çalıştayda üniversitelerimizin ihtiyacı olan elektronik kaynakların seçimi ve planlanması konusunda 2018 yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2019 yılı hedefleri belirlenmiştir.

Çalıştaya, ANKOS Başkanı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ’in açılış konuşmaları ile başlanmış olup tüm veritabanı sorumlularının veritabanları hakkında bilgi vermesi ile devam etmiştir. Çalıştayın ikinci gününde davetli konuşmacı Özyeğin Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sayın Muhteşem ÖNDER’in “Veritabanı Pazarlık Süreçleri, Maliyet Paylaşımı, Fiyatlama Modelleri Hakkında Örneklerle Tecrübe Paylaşımı ve Raporlama” adlı sunumu ile devam etmiştir. ANKOS Çalışma Grupları’nın yıllık faaliyetlerini ilettikleri oturumdan sonra “Konsorsiyum Çalışmaları Sürecinde Kurumlar Arası İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” adlı oturumda göreve yeni başlayan veritabanı sorumlularına bilgiler verilmiştir. Son olarak ANKOS Başkanı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ’in genel değerlendirme, temenni ve kapanış konuşması ile çalıştay son bulmuştur. Ardından Işık Üniversitesi Kütüphanesi gezisi gerçekleştirilmiştir. Kütüphane tanıtımı sunumu için Işık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Servet CANKURT’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.