Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı
Ekim 10, 2013
ANKOS Personel Değişim Programı Üçüncü Yılında
Ağustos 27, 2014

ANKOS KDDB Toplantısı Edirne’de Yapıldı…

ANKOS Kütüphane ve Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı 15-16 Kasım 2013 tarihlerinde Trakya Üniversitesi’nin sıcak ev sahipliğinde, Edirne’de gerçekleştirildi.

100’ün üzerinde Kütüphane Yöneticisinin katıldığı toplantı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Orkestrası’nın mini bir konseri ile başladı ve ardından açılış konuşmaları yer aldı.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Recep Zogo açılış konuşmasında; ülkemizde akademik kütüphanelerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan ANKOS’un 13 yaşını doldurmuş olduğunu ifade etti ve toplantı gündeminin yoğun, katılımın yüksek olduğunu belirterek, kütüphaneleri hakkında bilgiler verdi.

ANKOS Başkanı Ertuğrul Çimen açılış konuşmasında; tüm üniversite kütüphanelerinin üyesi olduğu ANKOS’un temel amacının, elektronik kaynaklara erişim sağlama noktasında kolektif hareket ederek, yayın alımlarındaki maliyetin paylaşılması olduğunu; yani, bilgiye ulaşmada ortaya çıkan yüksek maliyetlerin bölüşülmesinin esas alındığını ifade etti. Çimen; Ülkemizde çok fazla alanda rastlanmayan bu tür gönüllü oluşumlar sayesinde, ülke kaynaklarında önemli tasarruflar sağlandığını ve sağlanmaya devam edildiğini, bu paylaşımın kütüphaneleri mali açıdan koruduğu gibi, yeni kurulan ve küçük ölçekli kütüphanelerin gelişmesine de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yener Yörük açılış konuşmasında; Kütüphane çalışanlarını bilgi ve kitap avcıları olarak tanımlayarak, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerin amacının bilgiye, hakikate ve realiteye ulaşmak olduğunu ve kütüphane çalışanlarının da Divânu Lügati’t-Türk’ün peşinde koşan Ali Emîrî Efendi’ler olduğunu ifade eden Yörük, ANKOS’un başarı grafiğini hep ileri götürmüş olduğunu söyledi.

Davetli konuşmacı Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar; Edirne şehrinin, özellikle Selimiye’nin ülkemiz mirası açısından önemli bir yeri olduğunu belirterek, Edirne’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir ülkenin küresel rekabet ortamında, rekabette üstünlük kazanmasının geçmişine ve geçmiş değerlerine bağlı olduğunu ifade eden Acar, kitabın bizim kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu; medeniyet ve kültür söz konusu olduğunda kitap, kütüphane ve okumanın kutsanan olgular olduğunu sözlerine ekledi. Açılış konuşmalarının ardından plaket töreni yapıldı.

Oturum Başkanlığını İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal’ın yaptığı “Konsorsiyum Dünyası, Üyelikler, Sorumluluklar, İletişim ve Mali Süreçler” başlıklı oturumda; ANKOS Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Üniversitesi Kütüphane Direktörü Tuba Çanak Akbaytürk “Konsorsiyum Demişken…” başlıklı sunumunda dünyadaki konsorsiyumlardan örnekler sundu ve ANKOS’un yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Konsorsiyum güçtür” sözleriyle sunumunu tamamladı. ANKOS Yönetim Kurulu Üyesi ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphane Direktörü İlkay Holt “Ortaklık Adımları” başlıklı sunumunda, konsorsiyumlardaki ilişkiyi döngüsel olarak anlattı ve ANKOS Üyeliği hakkında bilgiler vererek, “ANKOS gücünü birlikteliğimizden alıyor” sözleriyle sunumunu sonlandırdı. ANKOS Yönetim Kurulu Üyesi ve ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cevat Güven ise; ANKOSLink 2014 hakkında bilgiler vererek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

ANKOS YK Üyesi Tuba Çanak Akbaytürk’ün oturum başkanlığını yaptığı “Keşif Araçları ve Kütüphaneler” başlıklı oturumda; Serials Solutions firmasından Hakan Haktanır ve EBSCO firmasından Erol Gökduman, oturum başkanı tarafından kendilerine yöneltilen keşif araçları ile ilgili soruları yanıtladılar.

ANKOS YK Üyesi İlkay Holt’un oturum başkanlığını yaptığı “Üniversitelerde Entegre Kütüphane Sistemleri” başlıklı oturumda ise; ANKAREF firmasından Gökhan Fidan, Yordam Bilgi Teknolojileri firmasından Kadir Harmancı, Informascope firmasından Kıvanç Çınar ve Ex Libris firmasından Ron Lozinsky, oturum başkanı tarafından kendilerine yöneltilen kütüphane otomasyon sistemleri ile ilgili soruları yanıtladılar.

Oturum başkanlığını ANKOS Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen’in yaptığı, toplantının ilgi çekici oturumlarından “Kendi Kendimize Sorular!” bölümünde tüm katılımcılara önceden hazırlanmış üç soru yöneltilerek, cevap verilmesi beklendi.

1. “Dünyada, ülkemizde ve üniversitelerimizde görünür müyüz? Öyleysek nasıl, değilsek niye?”

2. “Personel geliştirme de başarılı mıyız? Toplantıya gelirken iyi yetişmiş orta kademe bir yöneticiye vekalet bırakabildik mi? Orta düzey yöneticilerimizi usta-çırak ilişkisine göre mi yoksa insan kaynaklarına kriterlerine göre mi geliştiriyoruz? Her ikisinde de geliştirdiğimiz orta düzey yönetici için neler yapıyoruz ?”

3.“Bilgi kaynaklarımızı dijitalleştirdik mi? Dijitalleşme standartlarımız Avrupalı mı Amerikalı mı? Dijitalim var işbirliğim yok mu?”
Sıra ile her bir soru için katılımcıların söz almasının ardından, ilgili soruya yönelik sunumlar gerçekleştirildi: Şehir Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ayhan Kaygusuz “Dünyada, Ülkemizde ve Üniversitelerimizde Görünür müyüz? Öyleysek Nasıl, Değilsek Niye”, Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Yrd.Doç.Dr. Güssün Güneş “Dijitalleştirme”, ANKOS YK Üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sami Çukadar “Yönetici Geliştirme” başlıklı sunumlarını yaptılar.

ANKOS YK Üyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İsmail Çetinkaya, “Kamu Üniversitelerinde Kütüphane Bütçeleri, Elektronik Kaynakların Ödeme Süreçleri, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu yaptı.

Toplantının 2. Günü ANKOS Çalışma Gruplarının sunumları yer aldı. ANKOS İşbirliği ve Çalışma Grubu adına Sema Çelikbaş (İTÜ), “İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013: Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı” başlıklı sunumunda; grubun tarihçesi, KİTS istatistikleri ve gerçekleştirilen yenilikler, III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı, 2013 Personel Değişim Programı ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

ANKOS İstatistik Grubu adına Ayhan Tuğlu (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) “Etkili Kütüphane Yönetimi için İstatistik Kullanımı” başlıklı sunumunda; ERM’den istatistiki rakamlar vererek, FTE metodolojisi, ANKOS ERM’nin kütüphane yönetimine katkıları konularında bilgiler paylaştı.

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler grubu adına Burcu Bulut (İpek Üniversitesi), “Açık Erişim: Stratejiler ve Trendler” başlıklı sunumunda proje desteği, DSpace tabanlı kurumsal arşivlerin kurulumuna destek ve DSpace 3.1 versiyonunun Türkçe’ye çevrilmesi, gerçekleştirilen toplantılar, sunumlar, çalıştaylar, görüşmeler, Uluslararası işbirlikleri, 2014 yılı hedefleri, stratejiler, trendleri konularında bilgiler verdi.

Lisans Anlaşmaları Grubu adına İlkay Holt (Özyeğin Üniversitesi), “Lisans Anlaşmalarında Haklar, Kısıtlar ve Dünyada Yeni Gelişmeler” başlıklı sunumunda lisans anlaşmaları incelenirken dikkat edilen hususlar, anlaşmalarda telif hakları, ANKOS’un rolü, 2013 grup faaliyetleri, haklar ve kısıtlarla ilgili hazırlanan tablo, süren faaliyetler ve dünyadaki gelişmeler hakkında paylaşımda bulundu.

Halkla İlişkiler Grubu adına Gönül Kafalı (İYTE) “ANKOS Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Uygulamaları” başlıklı sunumunda; genel anlamda Halkla ilişkiler Grubu’nun yaptığı çalışmalar ve sosyal medya uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Genel Kurul oturumunda; YK üyeligi konusunda başvuruda bulunan, mevcut YK Üyelerinden Ertuğrul Çimen (Kadir Has Üniversitesi), Cevat Güven (ODTÜ), F. Tuba Akbaytürk Çanak (Koç Üniversitesi), İlkay Holt (Özyegin Üniversitesi), Sami Çukadar (İstanbul Bilgi Üniversitesi), İsmail Çetinkaya (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) ve yeni aday Recep Zogo (Trakya Üniversitesi) oylama sonucu genel kurula katılan üyelerin büyük bir çoğunluğunun onayını alarak Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirildiler.

Toplantı sonrası; tarih ve kültür şehri Edirne gezilerek, Selimiye Camii, Arasta Çarşısı ve II: Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi ziyaret edildi.

Gerek toplantı öncesi, gerekse toplantı boyunca ilgi ve desteklerinden dolayı Trakya Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.

Basında Çıkan Haberler:
http://www.bbyhaber.com/bby/2013/11/17/kutuphane-yoneticileri-edirnede-bulustu/#.Uop3olcpQgw.twitter
http://www.hudutgazetesi.com/haber/15166/universiteli-kitap-avcilari.html
http://www.trakya.edu.tr/news/kutuphane-yoneticileri-edirne-de-bulustu