ICOLC Europe Toplantısı 2011 Yılında Türkiye’de Gerçekleştiriliyor…
Temmuz 31, 2010
Elektronik Kaynakların Stratejik Analizi” Çalıştayına Büyük İlgi
Temmuz 31, 2010

ANKOS Çalıştayı Gerçekleştirildi…


ANKOS çalışanlarının katıldığı ANKOS Çalıştayı, 20 – 24 Ekim 2010 tarihleri arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL’ın açılış konuşmasının ardından çalıştaya katılan tüm Veritabanı Sorumluları, sorumlusu oldukları veritabanları hakkında bilgi verdi ve karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Daha sonra “VTS Kılavuzu”, “VTS Aracı Firma ve Yayıncı İlişkileri”, “VTS Duyuru Formatı ve İçerik Bilgisi” hakkında yapılan sunumların ardından, VTS Üye ilişkileri tartışıldı.

ANKOS Çalışma/Araştırma Gruplarının yıl içinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermelerinin ardından, ANKOS Başkanı Gültekin GÜRDAL 3-6 Ekim 2010 tarihlerinde katılmış olduğu ICOLC Toplantısı hakkında sunum yaparak, toplantıda öne çıkan konular hakkında ANKOS çalışanlarını bilgilendirdi. “E-kitaplarda Satın Alma Modeli ve ANKOS” isimli sunum ile çalıştay sonlandırılarak, Harran’da bulunan ilk İslam Üniversitesi’nin kalıntıları ziyaret edildi.