Kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen yayınlara açık erişimi düzenlemeyi amaçlayan ve geliştirilen politikaların ortak noktası, hakem denetiminden geçmiş yayınların son kopyalarını kurumsal arşivlerde hemen depolamak ve bu yayınlara seçenekli erişim sağlamaktır (immediate deposit/optional access). Bir diğer önemli nokta ise araştırma ve akademik performans değerlendirmede araştırmacıların sadece kurumsal arşivlerde depolanan yayınlarının dikkate alınmasıdır. Günümüzde bu tür açık erişim politikalarını zorunlu hale getiren Liege (Belçika), Minho (Portekiz) ve Lüksemburg Üniversitelerinde politikaya uyma yüzdeleri sadece tavsiye niteliği taşıyan açık erişim politikalarının yürürlükte olduğu üniversitelerinkinden çok daha yüksektir.

Bir açık erişim politikası / yönergesi hazırlarken aşağıda verilen bağlantılardaki dokümanlar incelenmelidir: