Güney Avrupa Konsorsiyumları (SELL) Yıllık Toplantısı 1-2 Temmuz 2017
Temmuz 2, 2017
ANKOS Personel Değişim Programı 2017
Eylül 11, 2017

2017 ANKOS Yıllık Çalıştayı, 10-12 Ağustos 2017

10-12 Ağustos 2017 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitelerimizin ihtiyacı olan elektronik kaynakların seçimi ve planlanması konusunda 2017 yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2018 yılı hedeflerinin belirlendiği yıllık ANKOS Çalıştayı yapılmıştır.

Çalıştay, ANKOS Gönüllülerinin katılımıyla “Kütüphanelerin Yeniden Yapılandırılması: Konsorsiyumların Rolü” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Veritabanı pazarlık süreçleri, deneyimler & stratejiler, maliyet paylaşımı, fiyatlama modelleri VTS sorumlulukları ve VTS Üye İlişkileri gibi birçok konu ele alınmış ve son gün ANKOS Çalışma Grupları Yıllık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.