2013 ANKOS Personel Değişim Programı Sona Erdi
Eylül 17, 2013
Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı
Ekim 10, 2013

2013 ANKOS Yıllık Çalıştayı Yapıldı

ANKOS Çalışanlarının katılımıyla, her yıl gerçekleştirilen ANKOS Yıllık Çalıştayı 5-6 Ekim 2013 tarihlerinde, Kuşadası Korumar Otel’de gerçekleştirildi.

ANKOS Başkanı Ertuğrul Çimen’in ANKOS’un büyüme stratejisi, 2014 yılı veritabanı anlaşmaları ve yıllık toplantı hazırlıkları ile ilgili yaptığı açılış konuşmasının ardından, ANKOS ailesine yeni katılan gönüllüler kendilerini tanıtarak, ANKOS’ta çalışmanın kendileri için ne anlam ifade ettiğini belirttiler.

Çalıştayın ikinci oturumunda; uluslararası etkinliklere katılan ANKOS gönüllüleri tarafından, mesleki toplantı ve etkinlikler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. ANKOS Başkanı Ertuğrul Çimen, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions ) Yıllık Toplantısı; ANKOS YK Üyesi İlkay Holt, SELL (Southern European Libraries Link) Yıllık Toplantısı; ANKOS YK Üyesi Tuba Akbaytürk Çanak, EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) Yıllık Toplantısı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kütüphanecisi Kerem Kahvecioğlu, IALL (International Association of Law Libraries) Yıllık Toplantısı ile ilgili izlenimlerini anlattılar.

Erasmus Programı kapsamında Minho Üniversitesi’ne (Portekiz) giden İpek Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Dr.Burcu Bulut, Minho Üniversitesi’nin Açık Erişim Projelerinde Başarıya Nasıl Ulaştığı konusunda bilgi verirken; Koç Üniversitesi Teknik Hizmetler Bölüm Sorumlusu Derya Soğuksu, Tartu Üniversitesi (Estonya) ziyaretini anlattı ve kütüphane ile ilgili gözlemlerini paylaştı.

İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, “Kütüphaneler Neleri Tartışıyor” isimli sunumunda, Üçüncü Kuşak Üniversite Kütüphanelerini ve kütüphanecilik mesleğinde son yıllarda yaşanan değişimleri, akademik kütüphanelerdeki trendleri anlattı.

Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sigortacılık Sektörüne Yönelik Karar Verme, 6 Sigma Yaklaşımı, Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (TRIZ) alanlarında çalışan Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit (İstanbul Teknik Üniversitesi) profosyonel iş yaşamında iletişim ile ilgili seminer vererek, katılımcıların da dahil olduğu uygulamalar yaptı.

Çalıştayın son günü; “VTS Sorumlulukları, VTS Üye ilişkileri”, “Lisans Anlaşmalarının Dili”, “ANKOSLink’in Tanıtımı ve Daha Yüksek Katılım İçin Yapılabilecekler”, “Konsorsiyum Başka Hangi Konularda Çalışabilir?” ve “Açık Erişim Nereye Gidiyor?” başlıklı grup çalışmaları gerçekleştirilerek, bu grup çalışmalarından çıkan sonuçlar paylaşıldı. Genel bir değerlendirme yapılarak, ANKOS Başkanı Ertuğrul Çimen’in kapanış konuşması ile çalıştay sona erdi.
Çalıştay sonrası Şirince Köyü ziyaret edildi.