ANKOS, Türkiye ve KKTC üniversiteleri ve yüksek öğrenim kurumlarından konsorsiyum oluşturarak elektronik kaynak aboneliği alanlarla, ANKOS Derneği aracılığı ile; kütüphane / bilgi hizmetleri sorumluları nezdinde temsil edilen kurumsal bir oluşumdur. Tüm Türkiye ve KKTC üniversiteleri ve yüksek öğrenim kurumları doğal olarak ANKOS aday üyesidirler ve başvuruda bulundukları takdirde aday üye olarak kayda alınır, deneme erişimlerinden yararlandırılır; abonelik başlatmaları halinde aday üyelikten üye kategorisine geçirilirler.

ANKOS, ülkemizde araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, araştırma – eğitim çalışmaları ve bilgi hizmetleri bağlamında elektronik kaynak aboneliği veya alımı açısından ANKOS’la işbirliği yapma gereksinimi duyan kuruluşları Yönetim Kurulu’nun yapacağı inceleme sonucunda başvuru uygun görülürse, ilgilenilen ürünün üreticisi de katılımı onayladığı takdirde Konsorsiyum Katılımcısı Kuruluşlar kapsamında deneme erişimlerinden yararlandırır ve belirli ürünlerin konsorsiyumlarına dahil eder. Ancak ANKOS üyesi kurumlardan, yöneticilerinin izniyle görevlendirilen gönüllüler tarafından yürütülen bu çalışmalarda, işi yürütmek için gereken zamanın ayrılabilecek zamanı aşması halinde ANKOS bu tür katılımlar için kota koyma, katılımı dondurma hakkını saklı tutar.

ANKOS üyesi olmak için, üniversite ve araştırma kütüphaneleri  rektörlükleri, Kamu araştırma kuruluşları ise başkanlıkları tarafından  resmi talep yazısı ile  ANKOS Yönetim Kurulu’na başvurmalıdırlar.

ANKOS üyeliği olmayan kurumlar ANKOS listelerine üye olamaz, deneme veritabanlarının kullanımından ve indirimli konsorsiyum fiyatlarından yararlanamazlar.

Konsorsiyum Başvuru Örneği