Diğer ülkelerdeki kütüphanelerle uluslararası dayanışmaya kuruluşundan beri büyük önem veren ANKOS; Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın dâhil olduğu Güney Avrupa Kütüphaneler Birliği’nin (SELL-Southern European Libraries Link) 2001 yılından bu yana üyesidir. Her yıl düzenli toplantılar yapılarak görüş alışverişinde bulunulan SELL toplantısı, 2009 yılında 18-20 Mayıs tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Ticari yayıncıların tekellerini kırmak, bilimsel dergilerdeki fiyat artışlarını önlemek ve rekabet ortamı yaratmak amacıyla 1999 yılında Amerika’da kurulmuş olan Bilimsel Yayıncılık ve Akademik Kaynaklar Birliği’nin (SPARC-The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 2002 yılında Avrupa Şubesi açılmış ve ANKOS aynı yıl Avrupa SPARC’ın üyesi olarak bu girişimi desteklemiştir. SPARC’ın başlattığı açık erişim ve açık arşivler girişimi, tüm dünyada yayıncılık ve kütüphanecilik çevrelerinde üzerinde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiştir ve giderek yaygınlaşmaktadır.

ANKOS ayrıca Uluslararası Kütüphane Konsorsiyumları Koalisyonu (ICOLC-International Coalition of Library Consortia) ve Elektronik Kaynaklar İstatistik Standartları Birliği (COUNTER-Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) üyesidir.

ANKOS yurt içinde de ULAKBİM EKUAL projesini desteklemekte; bu proje kapsamında özellikle abonelik modeline dayanan, geçici bir bilgi türü olan elektronik bilginin, kalıcı hale gelebilmesi için tüm ülkemiz adına depolanması (e-arşiv) konularında ULAKBİM’in teknik ve maddi desteğini beklemektedir. Bilginin depolanmasının çözüm bekleyen en önemli konulardan biri olduğu bilinciyle, ULAKBİM’in önderliğinde, ANKOS işbirliği ile ulusal bir e-arşiv yapılanmasının ülkemiz açısından önemli bir adım olacağı düşüncesindedir. Bugün orta büyüklükte bir kütüphanenin 20.000’in üzerinde e-dergiye ulaştığı göz önünde bulundurulacak olursa, olası bir uluslararası kriz durumunda, ülkemizde bilgiye erişimin kesilmesinin yaratacağı kaosu tasvir etmek olanaksızdır.