2000 Yılında 12 Üye kurumun 3 veri tabanına ortak aboneliği ile çalışmalarına başlayan Ankos, Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmektedir.

Ankos çalışmalarını yürütürken hedeflediği temel ilkeleri şunlardır;

• Abone olunan veya satın alınan e-kitapların veri tabanlarının rasyonel gelişiminin göz önüne alınması ve konsorsiyuma katılan kurumların kullanıcılarının eğitimsel ve araştırmaya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla kaynağın alımı gibi konularda üyeler arasında ortak politika birliğinin sağlanması.

• Personelin sürekli eğitiminin ve personel değişiminin üye kütüphaneler arasında sağlanması.

• Telif hakları, lisans anlaşmaları ve dünyadaki diğer konsorsiyumlar konusunda yurt içi ve yurt dışında uygun enstitü ve organizasyonlarla işbirliği yapılarak, ANKOS’un uluslararası gelişmelere katılımının arttırılması.

• Türkiye Akademik Kütüphanelerinin gelişmesinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması.

Bu doğrultuda 27.01.2012 tarihinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) derneği kurularak, çalışmalarını dernek çatısı altında yürütmeye devam etmiştir.

Vizyonumuz

Türkiye’deki Üniversite kütüphanelerinin işbirliği olanaklarını en üst düzeyde kullanmalarına aracılık etmek suretiyle, üniversite kütüphanelerinin günümüz ve geleceğin ihtiyaçları ile şekillenen uluslararası standartlarda bilgiye erişim alanları olma yolundaki çalışmalarına öncülük etmek ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak.

Misyonumuz

Türkiye’deki Üniversitelerde gerçekleştirilmekte olan akademik çalışmalara katkı sağlayacak elektronik veri tabanlarını araştırmak, uygun bulunanları tanıtmak, veri tabanlarına abone olmak isteyen üniversite kütüphaneleri adına pazarlık yapmak, kullanımlarını teşvik etmek, üniversite kütüphanelerinin ve kütüphanecilerin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak.

ANKOS bugün 60 dan fazla yayıncının 83 ayrı veritabanıyla 1.628 anlaşması bulunan; 155 üniversite ve araştırma kurumunun üye olduğu, 50’ye yakın çalışanı ile uluslararası alanda da yerini almış bir konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir gönüllü topluluğudur.