ANKOS Personel Değişim Programı 2015
Temmuz 19, 2015
ANKOS Akademi Eğitim Başvuru Sonuçları – 17 Kasım – 8 Aralık 2015
Kasım 1, 2015

4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve TÜBİTAK işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amacıyla düzenlenen AE2015’e büyük katılım beklenmektedir.

Detaylı bilgi ve katılım için : http://acikerisim.org/