VI. Ulusal Online Akademik Kaynak Paylaşım Konferansı

Değerli Meslektaşlarımız, Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

ANKOS Derneği olarak ANKOS İşbirliği Grubu’nun desteği ile 16–18 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz VI. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı’na sizleri davet etmekten büyük onur duyarız.

COVID-19 pandemisi, 2020 yılında hem dünyada hem de ülkemizi sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal yaşamlarına yönelik küresel yeni birtakım önlemler ve kararların alındığı bir süreç olmuştur.  Bu süreçte bilgiye olan ihtiyaç kütüphane hizmetlerinde kaynak paylaşımı açısından bilginin sağlanmasındaki zorlukların yanında dolaşımının serbestçe yapılamaması akademik açıdan bilimsel süreçleri ve araştırmaları derinden etkilemiştir.

Pandemi bilinmezlikleri ile içinde bulunduğumuz bu süreçte tüm paydaşlarımızın birbirleri ile iletişim içinde kalmasına olanak vermek,  mesleki deneyimlerini paylaşmasını sağlamak, bilgiyi çoğaltmak, mesleki olarak yaşanılan zorluklara çözüm önerileri getirebilmek amacı ile Çalıştayımızın bu yılki temasını  “Pandemi Sürecinde Kıtalararası İşbirliği Çözümleri”  olarak belirledik. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeni ile çevrimiçi gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde gerek ulusal ve uluslararası düzeyde meslektaşlarımızın katlımı ile mesleki paylaşımlarını sunulacağı,  gerekse yayıncı paydaşlarımızın yeni ürünleri  ve içerikleri sanal olarak tanıtacağı bu çalıştayda iki yıl sonra sizlerle tekrar bir araya gelmekten olmaktan mutluluk duyacağız.

ANKOS