Misyonumuz

Türkiye’deki Üniversitelerde gerçekleştirilmekte olan akademik çalışmalara katkı sağlayacak elektronik veri tabanlarını araştırmak, uygun bulunanları tanıtmak, veritabanlarına abone olmak isteyen üniversite kütüphaneleri adına pazarlık yapmak, kullanımlarını teşvik etmek, üniversite kütüphanelerinin ve kütüphanecilerin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak.