ANKOSLink2017 KONFERANSI

"Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler" temalı ANKOSLink2017 Konferansına kayıtlar başlamıştır.

Sizi Bekliyoruz!

http://www.ankoslink.org.tr