Değerli ANKOS Üyeleri,

Uzun suredir ANKOS'un en önemli sorunu olan kurumsallaşma konusunda 19 Aralık 2011 tarihinde yapılan "Genel Kurul" toplantısında alınan karar ve YK'na verilen görev doğrultusunda gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sonucunda Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) kurulmuştur. Çalışmaları uzun bir zaman alan bu süreçte yoğun caba harcayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane Müdürü Sayın Selma Aslan'a, kuruluş aşamasında desteğini esirgemeyen TKD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve emeği gecen tüm meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Ertugrul Çimen
ANKOS Başkanı